Politica de confidențialitate

1. INFORMAȚII GENERALE

Prezenta Politică de Confidențialitate, corespunzătoare site-ului www.circularplace.org (denumit în continuare “Circular Place” sau “Platforma“), descrie modul în care societatea comercială AMBI WASTE SERVICES, S.L. cu NIF B10700300 și sediul social în Avenida de Burgos, 17, 9º derecha, Madrid, CP 28036, fără scop lucrativ, constituită prin așa-numita Asociație AMBIWASTE (organizație fără scop lucrativ care, în conformitate cu Legea 22/2011, din 28 iulie, privind deșeurile și solurile contaminate și cu Decretul regal 110/2015, din 20 februarie, Privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice, Gestionează pe Teritoriul Spaniol un Sistem Colectiv de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (SCRAP) pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice) (denumită în continuare “AMBI WASTE“) prelucrează datele utilizatorilor Circular Place (denumiți în continuare “utilizatorii“).

Utilizatorii sunt rugați să citească cu atenție următoarea Politică de confidențialitate, deoarece conține informații relevante privind modul în care AMBI WASTE tratează datele cu caracter personal pe care le furnizează sau pe care le colectează prin utilizarea sau navigarea lor pe Circular Place.

AMBI WASTE se angajează să respecte confidențialitatea Utilizatorilor și securitatea datelor personale ale acestora și, prin urmare, se angajează să le utilizeze în conformitate cu responsabilitățile sale legale, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“RGPD“) și cu Legea organică 3/2018, din 5 decembrie, privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale (“LOPDGDD“).

În acest sens, în continuare sunt prezentate datele de identificare ale AMBI WASTE, în calitate de parte responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor:

Denumirea societății AMBI WASTE
Sediul social Avenida de Burgos, 17, 9º Dcha. 28036 – Madrid. Spania
CIF B-10700300
Număr de telefon de contact +34 91 277 57 89
Adresa de e-mail rgpd@ambiwaste.com

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI MOTIVUL PRELUCRĂRII

Pentru a oferi Utilizatorilor serviciile și funcționalitățile disponibile pe Circular Place, AMBI WASTE poate colecta anumite date cu caracter personal de la Utilizatori.

Toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul Circular Place vor fi prelucrate în mod corespunzător de AMBI WASTE. De asemenea, AMBI WASTE actualizează în mod corect toate prelucrările de date prin intermediul Registrului activităților de prelucrare.

Pe de altă parte, AMBI WASTE informează utilizatorii că spațiile solicitate în formularele marcate cu un asterisc sunt obligatorii. Astfel, în cazul în care informațiile solicitate nu sunt furnizate, AMBI WASTE nu va fi în măsură să furnizeze serviciul.

De asemenea, în cazul în care Utilizatorii furnizează date ale unor terțe părți, aceștia garantează că au obținut consimțământul expres al acestora pentru comunicarea datelor lor către AMBI WASTE, în scopurile de prelucrare indicate în prezenta Politică de Confidențialitate. 

Datele cu caracter personal pe care AMBI WASTE le colectează, scopurile în care acestea sunt utilizate împreună cu baza de legitimitate a acestora, precum și perioada de păstrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor în general, sunt specificate mai jos.

A. Înregistrare și creare cont de utilizator în Circular Place

Pentru a facilita funcțiile și scopurile Circular Place, AMBI WASTE oferă utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra la Circular Place ca (i) un sistem colectiv de responsabilitate extinsă a producătorului (denumit în continuare “SCRAP“); (ii) un producător sau un fabricant de echipamente electrice și electronice (denumit în continuare “Producător”) sau (iii) o organizație fără scop lucrativ sau o instituție de învățământ (denumită în continuare “Beneficiar”).

  • Înregistrarea SCRAP-urilor

SCRAP-urile, organizații fără scop lucrativ formate din producători și importatori de echipamente electrice și electronice, care doresc să participe la Circular Place vor avea nevoie de un cont de utilizator pe platformă.

Datele de utilizator corespunzătoare SCRAP-ului vor fi preîncărcate de AMBI WASTE, folosind numele de contact și adresa de e-mail colectate în timpul relației contractuale dintre părți pentru preînregistrare. Odată configurat profilul de Utilizator, SCRAP-ul va fi informat prin e-mail despre crearea contului său în Circular Place, iar acesta trebuie să confirme preînregistrarea în termen de două (2) luni și să își actualizeze parola pentru a accesa Platforma.

Odată ce această perioadă a trecut fără a primi confirmarea înregistrării, contul SCRAP preînregistrat va fi blocat, iar procesul de înregistrare ca utilizator al Circular Place va trebui să fie reluat.

  • Înregistrarea ca producător

Producătorii se pot înregistra la Circular Place, cu condiția să fie membri ai AMBI WASTE sau ai unuia dintre SCRAP-urile înregistrate la Circular Place.

Pentru a face acest lucru, utilizatorii trebuie să indice în formularul de preînregistrare detaliile Producătorului privind domeniul în care își desfășoară serviciile sau funcțiile profesionale, furnizând, de asemenea, anumite date cu caracter personal, cum ar fi: (i) numele și prenumele; (ii) funcția pe care o dețin; (iii) adresa de e-mail; (iv) numărul de telefon; și (v) datele de utilizator (numele de utilizator și parola). În plus, aceștia ar trebui să indice SCRAP-ul cu care sunt relaționați.

Odată ce formularul de preînregistrare a fost completat, SCRAP responsabil pentru fiecare producător va valida și confirma cererea de înregistrare, verificând relația existentă între producător și SCRAP.

Pe de altă parte, AMBI WASTE va valida doar înregistrarea propriilor producători cu care are o relație contractuală. Prin urmare, o astfel de verificare nu va include în niciun caz comunicarea sau transferul datelor cu caracter personal ale Utilizatorului către AMBI WASTE sau către alte SCRAP-uri care nu au nicio relație cu Producătorul.

În cazul producătorilor care au legătură cu o SCRAP, și nu cu AMBI WASTE, datele furnizate în timpul utilizării și relațiile menținute în Circular Place vor fi prelucrate de fiecare SCRAP în calitatea sa de operator de date, AMBI WASTE acționând ca operator de date în calitatea sa de proprietar al Circular Place.

Astfel, odată ce AMBI WASTE sau SCRAP au analizat datele introduse pentru înregistrarea ca Utilizator, iar acestea au fost verificate, Producătorul va primi un e-mail de validare pentru a confirma înregistrarea sa și va putea accesa toate serviciile și funcționalitățile Circular Place.

În plus, producătorul are, de asemenea, posibilitatea de a trimite invitații pentru a se înregistra ca utilizatori altor persoane care prestează, de asemenea, servicii sau activități profesionale în favoarea producătorului (de exemplu, alți angajați ai organizației). Pentru a face acest lucru, Utilizatorul înregistrat trebuie să furnizeze adresa de e-mail a Utilizatorului invitat, care, la rândul său, trebuie să completeze celelalte date cu caracter personal din formularul de înregistrare. În aceste cazuri, Utilizatorul înregistrat al Producătorului va fi singurul responsabil pentru a se asigura că Utilizatorul invitat a fost informat în prealabil. În acest sens, AMBI WASTE este exonerată de răspundere în ceea ce privește încorporarea de date ale unor terțe părți ale Producătorului.

Conturile de utilizator ale producătorului pot fi anulate și dezactivate în orice moment de către fiecare SCRAP responsabil pentru acestea. În aceste cazuri, Producătorul va fi informat cu privire la dezactivarea contului său și poate contacta direct SCRAP-ul, în calitate de operator de date, sau AMBI WASTE, dacă este cazul, pentru orice plângere, nelămurire sau incident în acest sens.

  • Înregistrarea beneficiarilor

Pe de altă parte, orice organizație fără scop lucrativ sau centru educativ care desfășoară proiecte de combatere a sărăciei energetice, proiecte de reabilitare electrică în scopuri sociale sau proiecte educaționale care implică instalații electrice sau de iluminat se poate înregistra la Circular Place ca Beneficiar, cu scopul de a găsi și accesa anumite produse gratuite disponibile datorită donațiilor făcute de Producători.

Pentru a participa la Circular Place, Beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite cerințe minime, precum și să facă o cerere de preînregistrare. În cererea de preînregistrare, Utilizatorii trebuie să furnizeze anumite date cu caracter personal, cum ar fi: (i) numele și prenumele; (ii) funcția; (iii) adresa de e-mail; (iv) numărul de telefon; și (v) datele de utilizator (numele de utilizator și parola). În plus, aceștia trebuie să furnizeze și alte informații despre organizație, cum ar fi numele societății, adresa sau domeniul de activitate.

Cererile de preînregistrare vor fi validate de AMBI WASTE, care poate solicita informații suplimentare pentru a verifica situația Beneficiarului. În cazul în care cererea de preînregistrare este acceptată, Beneficiarul va primi un e-mail prin care va fi informat cum să procedeze pentru a finaliza și formaliza procesul de înregistrare. Odată ce procesul de înregistrare a fost confirmat și Utilizatorul a fost înregistrat, acesta se va putea bucura de toate serviciile și funcționalitățile Circular Place.

AMBI WASTE va păstra datele contului utilizatorului atâta timp cât utilizatorul îl folosește în mod activ. După o perioadă de cinci (5) ani de inactivitate, AMBI WASTE va proceda la blocarea sau ștergerea contului și a tuturor datelor asociate acestuia, în conformitate cu obligațiile sale legale.

Temeiul juridic care legitimează prelucrarea acestor date cu caracter personal este consimțământul pe care utilizatorul îl acordă prin furnizarea către AMBI WASTE a datelor sale cu caracter personal pentru a accesa și/sau a se înregistra la Circular Place și pentru a accepta Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate a Circular Place.

B. Gestionarea tranzacțiilor prin Circular Place

Utilizatorii înregistrați pot efectua tranzacții și pot intra în relații între ei prin intermediul Circular Place, AMBI WASTE și/sau fiecare SCRAP putând accesa informațiile propriilor producători referitoare la operațiunile și tranzacțiile efectuate prin intermediul Circular Place. Cu toate acestea, informațiile accesibile nu includ date cu caracter personal ale unor terțe părți care nu sunt implicate în tranzacție.

Tranzacțiile se efectuează de către utilizatori în conformitate cu prevederile termenilor și condițiilor Circular Place, acceptate în mod expres și în prealabil de către utilizatori.

Pentru a permite o relație și un contact corect între utilizatorii implicați în tranzacție, Platforma poate prelucra datele de contact ale acestora pentru a le trimite comunicări prin e-mail și pentru a-i ține la curent cu privire la stadiul tranzacției și/sau eventualele incidente legate de aceasta.

De asemenea, utilizatorii sunt informați că Platforma poate include în astfel de comunicări datele de contact ale altor utilizatori implicați în tranzacție, pentru a furniza părților informațiile necesare pentru oficializarea tranzacției. Datele Utilizatorilor vor fi prelucrate pentru executarea corectă a tranzacției solicitate, precum și pentru a garanta funcționarea serviciului și utilizarea Circular Place.

În niciun caz Platforma nu va fi răspunzătoare sau nu își va asuma vreo responsabilitate pentru modificările pe care Utilizatorii le pot efectua asupra datelor personale de contact furnizate, Beneficiarul și Producătorul fiind singurii responsabili pentru respectarea obligațiilor legale care le pot reveni în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor. Prin urmare, Beneficiarul și Producătorul se obligă să adopte măsurile tehnice și organizatorice care pot fi adecvate în fiecare caz în parte pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal furnizate, exonerând Platforma de orice pagubă, pretenție sau prejudiciu rezultat din simpla încălcare a obligațiilor ce le revin.

Cele de mai sus nu afectează prevederile din Termenii și Condițiile stabilite de Circular Place în legătură cu desfășurarea și finalizarea tranzacției în afara mediului Platformei, fără ca AMBI WASTE sau alte SCRAP-uri să fie parte în relația contractuală sau să își asume vreo responsabilitate pentru obligațiile derivate din aceasta.

C. Comunicările cu utilizatorul și serviciul de asistență

Această categorie include datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în cursul comunicării cu AMBI WASTE, pentru a lua legătura sau pentru a rezolva orice incident sau plângere. În acest sens, în cazul în care utilizatorii au făcut o cerere, a formulat o întrebare sau o sugestie prin intermediul formularelor de contact, AMBI WASTE va prelucra datele cu caracter personal ale acestora pentru a răspunde la aceasta.

Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal este consimțământul utilizatorilor atunci când aceștia furnizează datele lor prin intermediul formularelor de contact.

D. Trimiterea comunicărilor legate de Circular Place către utilizatori

AMBI WASTE poate utiliza datele de contact furnizate de utilizatori pentru a trimite notificări de orice fel, în special de natură informativă. În aceste cazuri, AMBI WASTE se va asigura că are un temei juridic valabil pentru a trimite astfel de notificări care, în majoritatea cazurilor, vor fi în interesul legitim al AMBI WASTE. Atunci când este necesar, va fi cerut consimțământul utilizatorilor.

În special, în cazul în care utilizatorii s-au abonat la o funcție sau au solicitat informații despre un produs, AMBI WASTE poate contacta utilizatorii pentru a-i informa despre alte produse similare.

În cazul în care utilizatorii nu mai doresc să primească e-mailuri, aceștia își pot dezactiva contul în orice moment folosind funcția de dezactivare pe care o poate găsi în fiecare e-mail sau pot contacta AMBI WASTE la rgpd@ambiwaste.com.

AMBI WASTE va șterge datele de contact ale utilizatorilor care au renunțat să mai primească comunicări, cu excepția cazului în care acestea sunt, de asemenea, utilizate și pot fi păstrate în alte scopuri decât cele enumerate în prezenta Politică de Confidențialitate.

E. Informații privind accesul și utilizarea Circular Place

AMBI WASTE poate colecta anumite informații despre utilizator obținute în mod automat prin utilizarea Circular Place referitoare la echipamentele sau dispozitivele utilizatorilor, la utilizarea și la rutina de navigare.

Aceste informații pot include date cum ar fi limba Utilizatorilor, paginile, secțiunile sau funcționalitățile Circular Place pe care le utilizează, adresa IP, motorul de căutare utilizat, data și ora, etc. AMBI WASTE poate colecta aceste informații prin utilizarea de cookie-uri. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vă rugăm să consultați Politica privind Cookie-urile.

AMBI WASTE prelucrează aceste date cu caracter personal pe baza interesului său legitim de a-și îmbunătăți produsele și serviciile. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp indicată în fiecare caz în Politica privind modulele cookie, începând de la ultima accesare a Circular Place.

AMBI WASTE poate îmbunătății datele cu caracter personal ale utilizatorilor cu informații nepersonalizate obținute de utilizatori prin intermediul Circular Place, așa cum este descris mai sus. În aceste cazuri, informațiile combinate vor fi tratate ca date cu caracter personal.

F. Întreținerea și optimizarea Circular Place

Datele personale ale utilizatorilor vor fi, de asemenea, utilizate pentru întreținerea și analiza Circular Place, pentru a rezolva problemele de performanță, pentru a îmbunătăți disponibilitatea și pentru a proteja Circular Place împotriva fraudei (de exemplu, în cazul încercărilor repetate de conectare) sau a încălcării termenilor și condițiilor (de exemplu, utilizarea Circular Place de către persoane cu vârsta sub 18 ani). Analiza permite, de asemenea, să se verifice dacă diferitele servicii și procese on-line oferite pe Circular Place funcționează eficient, pentru a îmbunătăți funcționalitățile și serviciile incluse, ori de câte ori este posibil.

Utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor în aceste scopuri se bazează pe interesul legitim al AMBI WASTE și va fi păstrată pentru o perioadă maximă de șase (6) luni

G. Realizarea de studii statistice, studii de calitate sau de satisfacție

AMBI WASTE poate, de asemenea, să prelucreze date cu caracter personal pentru analize și studii statistice, precum și pentru realizarea de sondaje de calitate sau de satisfacție, în scopul analizei serviciilor oferite și al îmbunătățirii acestora.

Temeiul juridic care legitimează această prelucrare este interesul legitim al AMBI WASTE de a analiza nivelul de calitate al serviciilor sale, gradul de satisfacție al Utilizatorilor și de a-și putea îmbunătăți serviciile.

Datele cu caracter personal rezultate în urma acestei prelucrări vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru aceste scopuri și, atunci când nu mai sunt necesare, vor fi șterse sau anonimizate.

H. Respectarea obligațiilor legale

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi dezvăluite autorităților administrative sau judiciare competente în conformitate cu obligațiile legale ale AMBI WASTE sau pentru a proteja drepturile și siguranța AMBI WASTE, a clienților, a utilizatorilor Circular Place și a angajaților săi. 

3. OBLIGAȚIILE SCRAP-ULUI ÎN CALITATE DE OPERATOR DE DATE

După cum se prevede în secțiunea 2 din prezenta Politică de Confidențialitate, fiecare SCRAP își asumă rolul de operator de date în conformitate cu articolul 24 și următoarele din RGPD în ceea ce privește obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească. Fiecare SCRAP este responsabil pentru prelucrarea datelor  membrilor săi Producători, fără ca o terță parte să aibă acces la aceste date sau posibilitatea de a fi responsabilă pentru acestea. În acest scop, Producătorul este, de asemenea, informat că operatorul de date este SCRAP-ul la care a fost afiliat anterior înregistrării sale pe Platformă.

În acest sens, fiecare SCRAP corespondent a semnat cu AMBI WASTE, anterior înregistrării sale pe Platformă și prin acceptarea clauzei corespunzătoare, un contract de procesare a datelor, care include obligațiile prevăzute la art. 28 din RGPD, pentru prestarea de servicii de intermediere tehnologică prin intermediul Circular Place cu Beneficiarii în vederea gestionării Tranzacțiilor. În cadrul acestui contract, AMBI WASTE își va asuma rolul de operator de date.

În cele din urmă, AMBI WASTE a subcontractat serviciile de găzduire și stocare a informațiilor unui furnizor terț de servicii al Circular Place, care își va asuma rolul de operator de date subsidiar. Acest terț va accesa informațiile stocate pe platformă și va furniza serviciile de întreținere necesare pentru a garanta funcționarea corectă a platformei.

4. MODUL ÎN CARE SUNT PARTAJATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Uneori este necesar să  comunicăm datele personale ale utilizatorilor către terți pentru a asigura furnizarea corectă a unui serviciu solicitat de utilizator sau pentru a garanta funcționarea corectă a Circular Place. Toți terții cu care AMBI WASTE poate comunica datele sunt furnizori de servicii care vor acționa în orice caz ca Operatori de Date pentru AMBI WASTE.

Aceste entități pot fi situate în Spania, în alte țări din Spațiul Economic European (SEE) sau în orice altă parte a lumii. În cazul în care AMBI WASTE stochează date cu caracter personal în afara SEE, aceasta asigură un nivel adecvat de protecție a datelor transferate. În acest scop, furnizorii de servicii sunt obligați să ia măsuri adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. De exemplu, clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sunt utilizate pentru serviciile furnizate de furnizorii de servicii din afara SEE.

AMBI WASTE poate fi nevoită, de asemenea, să furnizeze date cu caracter personal autorităților pentru a respecta orice obligație legală sau ordin judecătoresc. Toate comunicările de date vor fi întotdeauna efectuate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind protecția datelor și, în special, cu RGPD.

5. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AMBI WASTE este preocupată să asigure securitatea și confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor. În acest scop, au fost implementate măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate prin intermediul Circular Place împotriva utilizării abuzive, distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, achiziționării sau accesului accidental, ilegal sau neautorizat, după caz, în conformitate cu prevederile RGPD și cu reglementările în vigoare privind protecția datelor.

Cu toate acestea, niciun site web care se găsește pe internet nu poate fi complet sigur, astfel încât AMBI WASTE nu își asumă responsabilitatea pentru accesul neautorizat sau neintenționat care depășește controlul său. Este responsabilitatea utilizatorilor să-și monitorizeze securitatea informațiilor lor. În acest sens, AMBI WASTE îndeamnă și sfătuiește toți utilizatorii să fie precauți atunci când își împărtășesc datele. AMBI WASTE nu controlează conținutul și informațiile pe care utilizatorii decid să le împărtășească cu alți utilizatori și, prin urmare, nu este responsabil pentru consecințele acțiunilor lor. 

AMBI WASTE se angajează (i) să acționeze prompt și responsabil în cazul în care securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este compromisă și (ii) să raporteze această situație, dacă este cazul, cu cea mai mare diligență.

În caz de încălcare a datelor cu caracter personal, AMBI WASTE se angajează să notifice Agenția spaniolă pentru protecția datelor sau autoritatea competentă în materie de protecție a datelor, cu cea mai mare celeritate din momentul în care ia cunoștință de aceasta. De asemenea, atunci când încălcarea datelor cu caracter personal este susceptibilă să producă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile utilizatorilor, AMBI WASTE va notifica utilizatorii cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal și la măsurile luate pentru a atenua riscurile și efectele care pot apărea.

6. COOKIE-URI

Anumite informații la care se face referire în această Politică de Confidențialitate sunt colectate prin utilizarea de module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care conțin anumite cantități de informații care sunt descărcate și pot fi stocate pe dispozitivele Utilizatorilor, de exemplu, computer, smartphone sau tabletă.

Aceste module cookie sunt uneori necesare pentru a reține setările contului, limbii și țara dumneavoastră, dar, de asemenea, ne permit să măsurăm și să analizăm comportamentul utilizatorilor în accesarea Circular Place și să le oferim reclame personalizate pe site-urile web ale unor terțe părți. Atunci când este necesar, utilizatorilor li se va cere să își dea acordul pentru utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind Cookie-urile

7. DREPTURILE UTILIZATORILOR ÎN MATERIE DE PROTECȚIE A DATELOR

Utilizatorii își pot exercita în orice moment drepturile de acces, rectificare, ștergere, opoziție, limitare a prelucrării și portabilității în fața AMBI WASTE, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Aceasta înseamnă că Utilizatorii pot solicita să afle care dintre datele lor sunt prelucrate de AMBI WASTE sau să le actualizeze, precum și să solicite ca AMBI WASTE să înceteze utilizarea datelor într-un anumit scop sau pur și simplu să solicite ca AMBI WASTE să șteargă toate sau o parte din datele lor personale din fișierele și bazele de date ale acesteia.

În cazul în care Utilizatorii se opun prelucrării datelor lor, AMBI WASTE va înceta prelucrarea acestora, cu excepția motivelor legitime prevăzute de legislația în vigoare sau pentru apărarea unor eventuale reclamații.

După exercitarea de către utilizatori a oricăruia dintre aceste drepturi și pe durata verificării de către AMBI WASTE, datele vor rămâne blocate în timp ce anumite circumstanțe ale acestora sunt verificate, iar AMBI WASTE nu va putea șterge sau prelucra aceste date.

Pentru a-și exercita oricare dintre drepturile descrise mai sus, utilizatorul trebuie să contacteze AMBI WASTE prin intermediul următoarei adrese de e-mail: rgpd@ambiwaste.com, incluzând ca subiect al e-mailului “EXERCITAREA DREPTURILOR”, dovedindu-și în mod corespunzător identitatea și indicând în conținutul e-mailului dreptul specific pe care dorește să îl exercite.

De asemenea, utilizatorul poate să depună o plângere la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (www.aepd.es) sau la autoritatea corespunzătoare de protecție a datelor, în cazul în care consideră că AMBI WASTE nu a prelucrat datele sale personale în conformitate cu reglementările în vigoare.

8. ACTUALIZĂRI

AMBI WASTE își rezervă dreptul de a actualiza această Politică de Confidențialitate în orice moment, conform propriilor sale decizii.  În orice caz, AMBI WASTE va informa utilizatorii despre orice actualizare sau modificare efectuată în această Politică de Confidențialitate. Utilizarea continuă a Circular Place de către utilizatori după orice modificare în această Politică de Confidențialitate constituie acceptarea acestor modificări.

Dacă utilizatorii nu acceptă această Politică de Confidențialitate, fie în totalitate, fie parțial, sau oricare dintre modificările sale, aceștia trebuie să se abțină să utilizeze sau să acceseze Circular Place, sau să întrerupă imediat utilizarea acestuia.

8. CONTACT

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale sau cu privire la această Politică de Confidențialitate, puteți contacta AMBI WASTE trimițând un e-mail la rgpd@ambiwaste.com 

Ultima actualizare: 30 ianuarie 2023