Termenii și condițiile

1. INFORMAȚII JURIDICE

Acest document conține termenii și condițiile (în continuare, “Termenii și condițiile“) care reglementează utilizarea site-ului www.circularplace.org [în continuare, “Circular Place“], pe care compania AMBI WASTE SERVICES, S.L., identificată cu NIF B10700300 și sediul social în Avenida de Burgos, 17, 9º derecha, Madrid, CP 28036, cu profil non-profit, constituită de Asociația AMBIWASTE (entitate non-profit care, în conformitate cu Legea 22/2011, din 28 iulie, privind deșeurile și solurile contaminate și cu Decretul regal 110/2015, din 20 februarie, privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice, gestionează pe teritoriul spaniol un Sistem Colectiv de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (SCRAP) de deșeuri de echipamente electrice și electronice (denumit în continuare “AMBI WASTE” sau “Platforma“) cu scopul de a pune în legătură Producătorii, distribuitorii și Producătorii de echipamente electrice și electronice (AEE) cu entități non- profit (denumite în continuare “Utilizator” sau “Utilizatori“) axate în principal pe proiecte de combatere a sărăciei energetice și/sau cu școli profesionale care au nevoie să achiziționeze AEE în scopuri educaționale.

Circular Place facilitează interacțiunea între utilizatori și cei care doresc să efectueze donații provenite din surplusuri și retururi de produse către aceste entități non-profit și/sau școli de formare profesională.

Utilizarea Circular Place de către utilizatori implică acceptarea de către aceștia a tuturor condițiilor incluse în acești Termeni și Condiții.

Termenii și Condițiile detaliate mai jos, împreună cu Politica privind Confidențialitatea și Cookie-urile, sunt destinate să reglementeze accesul, navigarea și utilizarea Circular Place, dar, independent de acestea, unele servicii Circular Place accesibile Utilizatorilor pot face obiectul unor condiții, reglementări și instrucțiuni speciale care, după caz, înlocuiesc, completează și/sau modifică acești Termeni și Condiții și care trebuie acceptate de Utilizator înainte de a-i fi furnizat serviciul respectiv.

Accesul și/sau utilizarea acestor servicii și conținuturi implică acceptarea deplină și fără rezerve a versiunii Termenilor și Condițiilor publicată de AMBI WASTE în momentul în care are loc accesul și/ sau utilizarea respectivă.

Este posibil ca, pe parcursul furnizării serviciilor oferite de Circular Place, numele de domeniu sub care sunt furnizate aceste servicii să fie modificat. Prin urmare, Utilizatorul trebuie să fie conștient și să accepte această posibilitate, caz în care obligațiile asumate de Utilizator și AMBI WASTE în conformitate cu prevederile prezentului document vor rămâne în vigoare.

În cazul în care utilizatorul dorește să contacteze AMBI WASTE pentru orice nelămurire sau incident relaționat cu funcționarea Circular Place, de înregistrarea sa ca utilizator sau de serviciile incluse în Circular Place, acesta poate contacta Departamentul de Contact cu Clienții al AMBI WASTE la următoarea adresă de e-mail info@circularplace.org sau la adresa poștală indicată mai sus.

2. SERVICIU DE LOC CIRCULAR

Circular Place este o inițiativă fără scop lucrativ a companiei AMBI WASTE, constituită de Asociația AMBIWASTE, o entitate fără scop lucrativ care gestionează un Sistem Colectiv de Responsabilitate Extinsă a Producătorului pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare “RAEE“) în Spania. 

Prin intermediul serviciului oferit în Circular Place, Utilizatorii vor putea achiziționa și livra gratuit (ceea ce vom numi în continuare, “Tranzacția” sau “Tranzacțiile”) o serie de produse electrice și electronice (respectiv becuri, lămpi, corpuri de iluminat, materiale pentru instalații electrice de joasă tensiune, echipamente de măsură și control, etc.) (în continuare, “Produsele“), în scopul prevenirii generării RAEE și promovării reutilizării acestora.) (denumite în continuare “Produse“), în scopul prevenirii generării de RAEE și al promovării reutilizării acestora, prin punerea în legătură a fabricanților și Producătorilor (denumiți în continuare “Producători“) și a organizațiilor non-profit sau a instituțiilor de învățământ (denumite în continuare “Beneficiari“) care au nevoie să achiziționeze astfel de produse.

Contractul obligatoriu de achiziție a Produselor va fi încheiat între Producători și Beneficiari care sunt Utilizatori înregistrați pe Circular Place, fără ca AMBI WASTE să fie în niciun caz parte la Tranzacție sau să își asume vreo responsabilitate în această privință. Tranzacția va fi perfectată între Producător și Beneficiar în conformitate cu termenii conveniți între aceștia în fiecare caz în parte.

3. ÎNREGISTRARE, DEZACTIVAREA SERVICIUL ȘI PAROLĂ

AMBI WASTE își rezervă dreptul de a solicita înregistrarea Utilizatorilor pentru a putea realiza Tranzacții în Circular Place, pentru care se va solicita alegerea unui nume de Utilizator și a unei parole care să permită identificarea personală a Utilizatorului. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica privind Confidențialitatea și Cookie-urile .

Parolele sunt personale și netransferabile și nu pot fi transferate, nici măcar temporar, unor terțe părți. În acest sens, utilizatorul se angajează să utilizeze cu Confidențialitate și să păstreze secretă parola, dacă este cazul, pentru accesul la Circular Place. În consecință, utilizatorii sunt responsabili pentru păstrarea și Confidențialitatea corespunzătoare a oricăror identificatori și/sau parole și se angajează să nu cedeze utilizarea acestora unor terți, nici temporar, nici permanent, și nici să permită accesul terților la acestea.

Utilizatorul este răspunzător pentru utilizarea ilegală a serviciilor de către orice terț nelegitim care utilizează o parolă în acest scop, ca urmare a utilizării neadecvată a parolei sau a pierderii acesteia de către utilizator. Utilizatorul își poate dezactiva contul prin trimiterea unei cereri la următoarea adresă de e-mail: info@circularplace.org.

În plus, conturile Utilizatorilor Producători pot fi dezactivate în mod unilateral de către responsabilii SCRAP cu care au o relație contractuală. În aceste cazuri, utilizatorii vor fi informați și notificați prin e- mail cu privire la anularea contului lor și pot contacta SCRAP-ul corespunzător pentru informații suplimentare, întrebări sau reclamații. În acest sens, Platforma nu intervine și nu este responsabilă pentru dezactivarea conturilor Producătorilor de către SCRAP-urile din Circular Place.

4. UTILIZATORI

Utilizarea Circular Place conferă calitatea de Utilizator și implică acceptarea tuturor Termenilor și Condițiilor incluse în prezentul document.

Utilizatorii Circular Place sunt clasificați în trei grupuri principale:

 1. SCRAP (Sistemul colectiv de responsabilitate extinsă a Producătorului): Organizații non-profit formate din Producători și importatori de echipamente electrice și electronice.
 2. Producători: Producători și fabricanți de echipamente electrice și/sau electronice.
 3. Beneficiari: Entități non-profit (de exemplu, ONG-uri și asociații, fundații, federații, confederațiiși cooperative) și instituții de învățământ (de exemplu, școli și licee publice, subvenționate sau publice, centre de formare profesională și universități publice și private), care intenționează să utilizeze produsele în proiecte cu scop social (de exemplu, de combatere a sărăciei energetice) sau educațional (de exemplu, săli de clasă, laboratoare)

5. CONDIȚII PENTRU TOȚI UTILIZATORII

Accesul la Circular Place este limitat la Utilizatorii anteriori, care vor putea avea acces la acesta fără a fi nevoie să facă o Tranzacție. În plus, accesul este gratuit și nu este supus niciunui cost pentru Utilizator.

Utilizatorul poate accesa conținutul numai prin mijloacele sau procedurile care au fost puse la dispoziție în acest scop în Circular Place sau care sunt utilizate în mod obișnuit pe Internet în acest scop, cu condiția ca acestea să nu implice încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială sau orice fel de prejudicii aduse AMBI WASTE, celorlalți utilizatori sau Circular Place, informațiilor sale și/sau serviciilor oferite.

Utilizatorul se obligă să utilizeze conținuturile, produsele și serviciile în mod normal, legal, corect și conform normelor și, în special, se angajează, dar fără a se limita la aceasta:

 1. Să nu utilizeze conținutul, produsele și serviciile într-un mod și în scopuri contrare legii, moralității și bunelor general acceptate sau ordinii publice;
 2. Să nu utilizeze conținutul, produsele și serviciile într-un mod care provoca sau poate produce efecte contrare legii, moralității și bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice;
 3. Să nu ransmită și să difuzeze informații, date, conținut, mesaje, grafice, imagini, fișiere de sunet și/sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice material care este obscen, ofensator, vulgar sau care poate induce producerea de infracțiuni, denigrator, defăimător, violent sau, în general, contrar legii, moralei și bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice;
 4. Să nu reproducă, să copieze sau să distribuie conținutul, precum și să permită accesul public la acesta prin orice formă de comunicare publică, să îl transforme sau să îl modifice, cu excepția cazului în care este autorizat de către titularul drepturilor corespunzătoare sau dacă acest lucru este permis în mod legal;
 5. Să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală sau industrială aparținând AMBI WASTE sau unor terțe părți;
 6. Să nu utilizați serviciile și conținutul într-un mod care ar putea deteriora sau supraîncărca funcționarea Circular Place;
 7. Să nu se implice în tranzacții frauduloase sau în tranzacții care pot facilita un comportament ilegal sau fraudulos de orice fel; și
 8. Să nu utilizeze conținutul, produsele și serviciile și, în special, informațiile de orice fel obținute prin intermediul Circular Place pentru a trimite publicitate de orice fel; în special, pentru a trimite publicitate, comunicări în scopuri de vânzare directă sau în orice alt tip de scop comercial, mesaje nesolicitate, individualizate sau adresate unui număr de persoane, precum și pentru a comercializa sau divulga în orice mod informațiile respective.

Utilizatorul va fi răspunzător pentru daunele de orice fel pe care AMBI WASTE le poate suferi, direct sau indirect, ca urmare a încălcării oricăreia dintre obligațiile care decurg din acești Termeni și Condiții sau din reglementările aplicabile, aplicabile în utilizarea Circular Place.

AMBI WASTE poate, de asemenea, să înceteze sau să suspende (la alegerea sa) atât utilizarea Circular Place, cât și utilizarea serviciilor, de o formă imediată, în cazul în care Utilizatorii nu au îndeplinit sau au încălcat oricare dintre obligațiile incluse în acești Termeni și Condiții, și în special cele prevăzute în această secțiune, în politicile sau regulile AMBI WASTE sau în reglementările aplicabile.

În cazul unor încălcări minore și, dacă este cazul, AMBI WASTE va informa utilizatorul cu privire la măsurile luate și îi va oferi acestuia posibilitatea de a rezolva problema.

6. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU SCRAP

6.1. Înregistrare

SCRAP-urile care doresc să aibă acces la Circular Place trebuie să fie preînregistrate și înregistrate de AMBI WASTE. În acest scop, AMBI WASTE va prelucra datele indicate în Politica de Confidențialitate pentru a le procesa preînregistrarea și pentru a le crea profilul. Odată ce contul lor a fost creat, AMBI WASTE va informa SCRAP cu privire la înregistrarea lor printr-un e-mail.

Procesul de preînregistrare trebuie să fie confirmat de SCRAP în perioada limită indicată de AMBI WASTE, care trebuie să valideze înregistrarea și să actualizeze, dacă este cazul, ID-urile și parolele de acces. Odată ce a trecut termenul limită fără a primi confirmarea înregistrării, contul de utilizator SCRAP va fi anulat, iar procesul de înregistrare ca utilizator al Circular Place va trebui să fie reluat

6.1. Utilizarea serviciilor de către SCRAP

Odată înregistrați în Circular Place, utilizatorii SCRAP vor putea accesa diferitele funcționalități ale serviciului prin intermediul profilului lor. Printre funcționalitățile și permisiunile acordate SCRAP-urilor în Circular Place se numără următoarele:

1. Validarea cererilor de preînregistrare ale Producătorilor săi: SCRAP primește cererile de înregistrare ale Producătorilor săi pentru a le confirma. În acest scop, SCRAP, în calitate de verificatori de date, se asigură că informațiile furnizate sunt respectate și prelucrate în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor și în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate a Circular Place.

2. Accesul la informațiile privind tranzacțiile Producătorilor săi: Fiecare SCRAP va avea acces numai la datele și informațiile privind tranzacțiile efectuate de către proprii Producători; nu va putea accesa sau vizualiza informațiile referitoare la Producătorii altor SCRAP-uri cu care nu are o relație contractuală.

3. Anularea conturilor de Producător: SCRAP-urile vor putea anula conturile și rezilia conturile de Producător în orice moment prin intermediul profilului lor.

4. Vizualizați informațiile sociale și proiectele publicate de către Beneficiari

Prelucrarea datelor efectuată de SCRAP cu privire la proprii Producători în timpul utilizării Circular Place se efectuează în calitate de operator de date, în virtutea relației existente între părți. Prin urmare, SCRAP-urile garantează și se obligă să prelucreze datele Utilizatorilor aflați în responsabilitatea lor în conformitate cu reglementările în vigoare, adoptând măsurile care se impun în fiecare caz în parte pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în materie de protecție a datelor, exonerând AMBI WASTE de orice răspundere pentru orice pretenție rezultată din simpla încălcare sau nerespectare a reglementărilor de către SCRAP-uri.

7. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PRODUCĂTORI

7.1. Cerințe pentru Producători

Circular Place, cu care au o relație și sunt legați pentru gestionarea echipamentelor electrice și electronice (AEE) și să fie obligați în ceea ce privește aplicarea Decretului regal 110/2015, din 20 februarie, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumit în continuare “RD 110/2015“).

În plus, Producătorii ar trebui să păstreze în stoc materialele pe care nu le vor vinde sau care au fost retrase din stoc pentru vânzare.

7.2 Cerințe privind produsele de tranzacționare

Produsele anunțate pot avea doar caracterul de echipamente electrice și electronice, așa cum sunt definite în RD 110/2015, din categoriile 3, 4 și 5, fără a aduce atingere modificărilor viitoare care pot extinde categoriile de produse, și vor fi destinate doar proiectelor cu scop social (de exemplu, sărăcie energetică, proiecte educaționale etc.)

Produsele trebuie să fie în perfectă stare de funcționare și pot avea un defect care nu afectează funcționarea corectă și siguranța instalației sau a persoanelor.

7.3 Înregistrare și validare

Producătorii pot solicita înregistrarea pe Circular Place utilizând formularul prevăzut în acest scop, indicând detaliile companiei și furnizând datele personale ale utilizatorului, în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate. Pentru informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica privind de Confidențialitate și Cookie-urile.

Producătorii vor face o preînregistrare care va fi apoi validată și confirmată, în fiecare caz, după caz, de AMBI WASTE sau de SCRAP-ul legat de Producătorul respectiv.

În cazul Producătorilor membri ai AMBI WASTE, datele introduse pentru înregistrarea ca Utilizator vor fi analizate exclusiv de AMBI WASTE. După validare, AMBI WASTE va trimite un e-mail de validare către Producător, iar acesta va putea accesa toate funcționalitățile și serviciile Circular Place.

În cazul Producătorilor care aparțin unei SCRAP, datele introduse pentru înregistrarea ca utilizator vor fi analizate doar de SCRAP-ul corespunzător în fiecare caz. În ceea ce privește acești utilizatori și în sensul legislației în vigoare privind protecția datelor, SCRAP-ul va fi responsabil pentru prelucrarea datelor în legătură cu Producătorii săi. AMBI WASTE va acționa în calitate de operator de date în unicul scop de a pune la dispoziția acestora piața Circular Place Marketplace. De asemenea, odată validat, un e-mail de confirmare va fi trimis Producătorului pentru a avea acces la toate funcționalitățile și serviciile Circular Place. Nicio terță parte externă SCRAP nu va avea acces la sau nu va putea prelucra datele corespunzătoare propriilor Producători.

7.4 Utilizarea serviciilor de către Producători

Atunci când fac publicitate pentru produse prin intermediul Circular Place, Producătorii trebuie:

 1. Să furnizeze informații adevărate, complete și exacte despre Produs (de exemplu, descrierea Produsului și a stării acestuia, cantitățile de Produs, );
 2. Să descrie orice deficiențe, restricții și cerințe care pot fi relevante (de exemplu, reguli generale de utilizare a produsului);
 3. Să furnizeze orice alte informații relevante solicitate sau cerute;
 4. Să răspundă la orice întrebări relevante despre Produs care pot fi adresate de către Producătorul este responsabil pentru actualizarea permanentă a informațiilor publicate despre Produs.
 5. Să accepte sau să respingă cererile formulate de Beneficiari, solicitând, dacă este necesar, informații suplimentare de la Beneficiar pentru a finaliza Tranzacția.

Producătorul este responsabil pentru a se asigura că produsul său este reprezentat cu acuratețe în imaginile publicate și va înceta să mai folosească și va elimina aceste imagini în cazul în care acestea nu mai reprezintă cu acuratețe produsele, în cazul în care produsele anunțate nu mai sunt oferite sau atunci când contul utilizatorului pe Circular Place este șters sau suspendat din orice motiv. AMBI WASTE își rezervă dreptul de a solicita ca anunțurile să aibă un număr minim de imagini de un anumit format, dimensiune și rezoluție.

Atunci Producătorul selectează proiectul către care va dona produsele sale, se angajează să respecte normele aplicabile Producătorilor și acceptă că este responsabilitatea sa să citească anunțul complet al proiectului înainte de a se angaja în Tranzacție.

În ceea ce privește utilizările nepermise, Producătorul nu poate:

 1. Să ofere, în calitate de Producător, orice Produs pe care nu îl deține sau nu are permisiunea sau autorizația de a-l pune la dispoziția Beneficiarului prin intermediul Circular Place;
 2. Să solicite orice fel de compensație financiară sau de altă natură pentru produsele donate;
 3. Cu excepția cazului în care Circular Place permite în mod expres altfel, selectați un proiect dacă Producătorul însuși nu va efectua tranzacția în favoarea proiectului

8. Condiții specifice pentru Beneficiari

8.1. Cerințe privind Beneficiarii

Beneficiarii trebuie să aibă sediul social sau o sucursală pe teritoriul spaniol și să îndeplinească următoarele cerințe:

 1. Să fie o entitate de utilitate publică legal constituită în conformitate cu Legea 49/2002, din 23 decembrie, privind regimul fiscal al organizațiilor fără scop lucrativ și stimulentele fiscale pentru mecenat, sau să fie o fundație canonică sau un centru de învățământ public, subvenționat sau privat.
 2. Să fie declarat de utilitate publică.
 3. Să fie la zi cu plata obligațiile fiscale și a asigurărilor sociale.
 4. Să prezinte documentația solicitată de AMBI WASTE în vederea completării corecte a validării în calitate de Beneficiari.
 5. Să accepte condițiile Producătorului atașate la oferta solicitată (de exemplu, condițiile de transport, certificatul de donație etc.).

8.2 Cerințele proiectului

Circular Place permite, de asemenea, Beneficiarilor să prezinte proiecte de potențial interes pentru Producători. Proiectele Beneficiarilor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 1. Fiecare Beneficiar poate publica câte proiecte dorește;
 2. Un Beneficiar care are mai multe delegații sau mai multe situri poate depune proiecte, cu condiția ca fiecare delegație sau sit, în sens larg, să aibă propria sa conducere.
 3. Proiectele trebuie să aparțină uneia dintre următoarele categorii: Copii și tineret; Educație și cultură; Risc de excludere socială; Integrare socială și profesională; Sport; Dizabilități; Mediu; sau
 4. Trebuie inclusă o descriere a proiectului, inclusiv obiectivele acestuia, grupurile țintă, numărul de Beneficiari, locul de implementare și data preconizată pentru implementare.

Aceste cerințe vor fi stabilite în formularul relevant care va fi completat de către Beneficiari pentru a depune proiectul și a fi selectat pentru Tranzacție.

8.3 Înregistrare

Cerințele reflectate în secțiunea 8.1. vor fi integrate, dacă este cazul, în procedura de înregistrare prin intermediul formularelor corespunzătoare, iar Beneficiarii trebuie să le respecte pentru a deveni Utilizator înregistrat și pentru a-și putea face publicitate pentru proiectele lor în Circular Place.

Odată ce formularele corespunzătoare au fost completate și cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele și să fie confirmate de AMBI WASTE (direct sau prin intermediul unei entități specializate și independente contractate în acest scop), Beneficiarii vor fi validați și încorporați în Circular Place și vor putea accesa toate funcționalitățile și serviciile acestuia.

8.4 Utilizarea serviciilor de către Beneficiari

Prin utilizarea Circular Place, Beneficiarul se angajează să:

 1. Furnizeze informații veridice, complete și exacte despre proiectul lor prin intermediul formularului;
 2. Să descrie orice aspect care poate fi relevant pentru obiectivele, Beneficiarii, calendarul sau modul în care vor fi utilizate produsele solicitate;
 3. Să furnizeze orice alte informații relevante solicitate de AMBI WASTE sau de Producători;
 4. Să răspundă la orice întrebare relevantă legată de proiectul său adresată de către Producător. Beneficiarul este responsabil să mențină actualizate în permanență informațiile publicate despre proiect și să identifice informațiile despre proiect care ar trebui considerate confidențiale, fără a permite comunicarea lor sau indicând termenii în care pot fi transmise.

Un Beneficiar care dorește să își anunțe proiectul trebuie să rețină că, prin publicarea anunțului, acesta își face oferta în calitate de Beneficiar și, prin urmare, este responsabil pentru a se asigura că proiectul său este reprezentat cu acuratețe în anunț și va înceta să utilizeze anunțul pe Circular Place sau prin intermediul Circular Place dacă acesta nu mai reprezintă cu fidelitate proiectul, dacă își retrage sau nu respectă proiectul anunțat sau dacă, din orice alt motiv, își retrage cererea de Produse.

Pentru a asigura o mai bună utilizare a Circular Place, AMBI WASTE își rezervă dreptul de a solicita ca anunțurile de proiect să conțină un număr minim de imagini de un anumit format, dimensiune și rezoluție.

În calitate dvs. de Beneficiar, vă angajați (fără a aduce atingere celorlalte angajamente luate în temeiul acestor Termeni și Condiții de utilizare) să:

 1. Conveniți cu Producătorul asupra modalității și locului de livrare, precum și asupra costurilor logistice și de expediere, precum și asupra părții din Tranzacție care le va
 2. În cazul în care publicați un proiectul anterior indicat.
 3. Să emiteți un certificat de donație Producătorului în cazul în care acesta a optat pentru un proiect în care eliberarea unui astfel de certificat a fost indicată în mod expres. Acest certificat poate fi descărcat prin intermediul Circular Place.
 4. Furnizați documentația și, eventual, materialul grafic referitor la rezultatul proiectului la care este destinat produsul, inclusiv raportul menționat în secțiunea 8.5 a acestor Termeni și Condiții.
 5. În cazul în care Produsele nu sunt destinate proiectului atribuit, să livrați ca deșeuri la SCRAP-ul corespunzător, să asigurați gestionarea corectă a acestora din punct de vedere ecologic în conformitate cu RD 110/2015 sau cu reglementările aplicabile la un moment

Beneficiarul care dorește să efectueze o Tranzacție poate accesa lista de Produse anunțate în

Circular Place, solicitându-le pe cele care sunt potrivite pentru proiectul său. Odată ce un Produs a fost solicitat, Beneficiarul trebuie să furnizeze informațiile suplimentare solicitate de către Producător și să accepte condițiile specifice ale Produsului.

Cererile Beneficiarului vor fi notificate Producătorului pentru acceptare și/sau respingere acestora. În orice moment, Beneficiarul va putea cunoaște stadiul cererilor și proiectelor sale prin intermediul contului său, precum și acceptarea sau neacceptarea finală a Tranzacției. 

În momentul acceptării de către Producător a Tranzacției propuse, Beneficiarul se obligă: (i) să fie responsabil pentru citirea integrală a anunțului produsului înainte de a accepta Tranzacția; (ii) să accepte termenii și condițiile particulare ale Tranzacției; (iii) să fie responsabil pentru executarea proiectului în termenii anunțați; (iv) să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de către Producător în scopul exclusiv al formalizării și încheierii Tranzacției.

În ceea ce privește utilizarea nepermisă, Beneficiarul nu poate:

 1. Să anunțe, în calitate de Beneficiar, un proiect care să aibă alte scopuri decât cele indicate în formularul respectiv;
 2. Să solicite orice tip de produs în plus față de produsele anunțate;
 3. Cu excepția cazului în care Circular Place permite în mod expres altfel, să accepte o Tranzacție dacă Beneficiarul pe care îl reprezintă nu va fi destinatarul acestei Tranzacții;
 4. Contactarea unui alt Utilizator în orice alt scop decât pentru a face o cerere de informații referitoare la Tranzacție, Produsul anunțat sau un scop legat de subiectul Circular Place, inclusiv, dar fără a se limita la, recrutarea de personal sau propuneri pentru orice Utilizator de a se alătura unor servicii, aplicații sau site-uri web terțe, fără acordul prealabil scris al AMBI WASTE;
 5. Să revândă sau să cedeze cu titlu gratuit unor terțe părți produsele care fac obiectul Tranzacției.

8.5 Raport de evaluare

Beneficiarul se angajează să furnizeze Producătorului, la cerere, un scurt raport privind rezultatul utilizării produsului primit, inclusiv o scurtă descriere a rezultatelor și a impactului proiectului, împreună cu fotografii sau înregistrări video ale proiectului.

Informațiile conținute în raport reflectă declarațiile Beneficiarului și nu opinia AMBI WASTE. AMBI WASTE nu verifică acuratețea informațiilor conținute în raport.

Informațiile conținute în raportul Beneficiarului trebuie să fie veridice și nu pot conține limbaj ofensator sau defăimător. Beneficiarul garantează că, la data depunerii raportului respectiv, (i) conținutul și materialele sunt exacte; și că (ii) utilizarea acestor conținuturi sau materiale nu va încălca nicio politică sau regulament aplicabil în Circular Place și nu va aduce prejudicii niciunei persoane fizice sau juridice (garantând, de asemenea, că materialele sau conținutul în cauză nu sunt defăimătoare sau de natură confidențială). Utilizatorii sunt de acord să despăgubească AMBI WASTE de orice pretenții formulate de terți împotriva AMBI WASTE care rezultă din conținutul și materialele din astfel de rapoarte sau care au legătură cu acestea

9. ROLUL PE CARE ÎL DEȚINE AMBI WASTE

Deși AMBI WASTE facilitează Tranzacțiile prin intermediul Circular Place, AMBI WASTE nu este nici donator, nici donatar al Produselor oferite de Producători. AMBI WASTE facilitează doar un spațiu în care Producătorii și Beneficiarii pot negocia și efectua Tranzacția. În consecință, Tranzacția privește numai și exclusiv Producătorul și Beneficiarul produsului respectiv, iar AMBI WASTE nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu aceasta și nici nu acționează în calitate de reprezentant al Producătorului sau al Beneficiarului.

Producătorul este responsabil pentru donarea Produselor sale, precum și pentru acordarea de asistență în legătură cu pretențiile Beneficiarului sau cu privire la orice aspect legat de Tranzacția respectivă. La rândul său, Beneficiarul este responsabil în mod reciproc pentru informațiile furnizate cu privire la entitatea sa și la proiectul căruia îi sunt destinate Produsele, precum și pentru colectarea și aplicarea acestora în condițiile convenite cu Producătorul.

AMBI WASTE nu susține niciun utilizator, produs sau proiect. Statutul de utilizator indică doar faptul că procesul de verificare și identificare relevant a fost finalizat. Acest tip de descriere nu constituie o aprobare, o certificare sau o garanție din partea AMBI WASTE a niciunui utilizator, inclusiv a identității sau a trecutului unui astfel de utilizator sau că utilizatorul este demn de încredere, fiabil sau adecvat.

Prin urmare, Beneficiarul și Producătorul sunt responsabili pentru veridicitatea și acuratețea informațiilor furnizate despre ei înșiși și, respectiv, despre proiectul sau Produsul lor. Beneficiarul va acorda asistență în legătură cu plângerile Producătorului cu privire la proiectul său sau orice aspect legat de Tranzacția realizată între Producător și Beneficiar. Beneficiarul va fi, de asemenea, responsabil pentru pregătirea și prezentarea raportului descris în secțiunea 8.5. cu cerințele detaliate în acesta, dacă îi este solicitat de către Producător.

În cele din urmă, rolul asumat de AMBI WASTE în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal incluse în Circular Place este reglementat în Politica de Confidențialitate a Platformei.

10. EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI A RĂSPUNDERII

AMBI WASTE exclude toate declarațiile și garanțiile, exprese, implicite sau legale, care nu sunt prevăzute în mod expres în acești Termeni și Condiții, inclusiv garanțiile implicite de vânzare, dacă sunt adecvate scopului și dfacă respectă legea. AMBI WASTE nu face nicio declarație și nu oferă nicio garanție cu privire la fiabilitatea, calitatea, acuratețea sau siguranța Produselor și proiectelor anunțate. Beneficiarii sunt conștienți și acceptă faptul că orice risc care rezultă din utilizarea Produselor le aparține în exclusivitate.

AMBI WASTE nu va fi responsabilă directă, indirectă sau subsidiară pentru niciun fel de daune indirecte, incidentale, speciale, exemplare, punitive sau emergente, inclusiv pierderea de profit, pierderea de date și vătămări personale sau daune materiale asociate sau legate de, sau rezultate în orice alt mod din orice utilizare a Produselor, sau din lipsa fiabilității, calității, veridicității, adecvării sau siguranței acestora.

Cu titlu de exemplu, AMBI WASTE nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice daune, răspundere sau pierderi care decurg din: (i) utilizarea produselor sau incapacitatea de a accesa sau de a utiliza serviciile; (ii) conținutul, informațiile și declarațiile oricărui utilizator; (iii) interacțiunile dintre utilizatori;

(iv) orice Tranzacție sau relație dintre utilizatori.

AMBI WASTE își rezervă dreptul de a întrerupe accesul la Circular Place, precum și furnizarea oricărui conținut sau a întregului conținut furnizat prin intermediul acestuia, în orice moment și fără notificare prealabilă, fie din motive tehnice, de securitate, de control, de întreținere, de întrerupere a alimentării cu energie electrică sau din orice alt motiv justificat.

AMBI WASTE își rezervă dreptul de a refuza discreționar, în orice moment și fără a fi nevoie de notificare prealabilă, accesul oricărui Utilizator la Circular Place sau la o anumită parte a acestuia.

În consecință, AMBI WASTE nu garantează fiabilitatea, disponibilitatea sau continuitatea Circular Place sau a conținutului său, astfel încât utilizarea acestuia de către utilizator se realizează pe propriul risc, fără ca, în niciun moment, AMBI WASTE să poată fi considerat responsabil pentru discontinuitatea sau lipsa de disponibilitate a serviciilor sale.

AMBI WASTE nu va fi răspunzătoare în cazul întreruperilor de servicii, întârzierilor, erorilor, disfuncționalităților și, în general, a altor inconveniente care își pot avea originea în circumstanțe care nu sunt sub controlul AMBI WASTE și/sau ca urmare a unei acțiuni intenționate sau neglijente a utilizatorului și/sau își au originea în cauze de forță majoră. Fără a aduce atingere prevederilor art. 1105 din Codul Civil, sunt incluse în conceptul de forță majoră, în plus, și în sensul acestor Termeni și Condiții de Utilizare, toate acele evenimente independente de voința AMBI WASTE, cum ar fi: defecțiuni ale unor terți, operatori sau societăți de servicii, acțiuni guvernamentale, lipsa accesului la rețelele terților, acțiuni sau omisiuni ale autorităților publice, cele produse ca urmare a unor fenomene naturale, pene de curent etc., precum și atacul hackerilor, crackerilor sau al altor terți la securitatea sau integritatea sistemului informatic. În orice caz, indiferent de cauză, AMBI WASTE nu își va asuma nicio răspundere pentru daune directe sau indirecte, daune indirecte și/sau pierderi de profit.

AMBI WASTE exclude orice răspundere pentru daune de orice fel care se pot datora lipsei de veridicitate, acuratețe, exhaustivitate și/sau actualitate a conținutului transmis, difuzat, stocat, pus la dispoziție sau primit, obținut sau accesat prin intermediul Circular Place, precum și pentru conținutul furnizat sau oferit de terțe părți. AMBI WASTE va încerca pe cât posibil să actualizeze și să rectifice orice informație găzduită pe Circular Place care nu respectă garanțiile minime de veridicitate. Cu toate acestea, AMBI WASTE nu va fi responsabilă pentru lipsa de actualizare sau rectificare a acestora și nici pentru conținutul și informațiile care pot apărea în cadrul acestora.

AMBI WASTE nu este responsabilă pentru conținutul informațiilor care apar în Circulară și nici pentru opiniile, comentariile, evaluările sau orice altă declarație inclusă în aceasta, care nu este emisă direct de AMBI WASTE.

AMBI WASTE exclude orice răspundere pentru daune de orice fel care se pot datora prezenței virușilor sau a altor elemente dăunătoare în conținut, care pot provoca modificări în sistemele informatice, precum și în documentele sau sistemele stocate în acestea.

AMBI WASTE nu este responsabilă pentru conținutul, oricare ar fi acesta, pe care Utilizatorii îl trimit către AMBI WASTE sau către alți Utilizatori prin intermediul Circular Place, prin intermediul serviciului de e-mail sau prin orice alt mijloc, fiind, prin urmare, imputabilă Utilizatorilor orice responsabilitate derivată din conținutul trimis de către aceștia.

AMBI WASTE nu este responsabilă pentru utilizarea pe care utilizatorul o dă prin conținutul său a Circular Place sau parolele sale, sau orice alt material conținut în Circular Place, care poate implica o încălcare a oricărui tip de reglementare, națională sau internațională, a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială sau a oricăror alte drepturi ale unor terțe părți. De asemenea, AMBI WASTE nu este responsabilă pentru eventualele erori de securitate care pot apărea ca urmare a utilizării unor versiuni neactualizate ale browserelor sau pentru consecințele care pot apărea în urma funcționării defectuoase a browserului, fie că se datorează unei configurări necorespunzătoare, fie prezenței unor viruși informatici sau a oricărei alte cauze independente de AMBI WASTE.

AMBI WASTE exclude orice tip de garanție și, prin urmare, este exonerată de orice responsabilitate derivată din paragrafele anterioare, precum și de orice alte aspecte care nu sunt acoperite de acest document.

11. DESPĂGUBIRE

Utilizatorul este de acord să despăgubească și să exonereze AMBI WASTE de orice pretenții, cereri, pierderi, responsabilități și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către utilizator a serviciilor sau produselor obținute prin utilizarea de către utilizator a Circular Place.

În mod specific, SCRAP-urile se angajează și sunt de acord să despăgubească AMBI WASTE, în termenii stabiliți mai sus, pentru orice încălcări și sancțiuni care ar putea apărea în legătură cu protecția datelor ca urmare a nerespectării de către SCRAP-uri a obligațiilor ce le revin în legătură cu datele cu caracter personal ale titularilor introduse în Circular Place.

Orice acțiune în justiție referitoare la un Produs sau la un proiect trebuie să fie introdusă direct împotriva Producătorului sau a Beneficiarului de către cealaltă parte la Tranzacție sau, după caz, de către o eventuală terța parte vătămată.

12. LITIGII CU ALȚI UTILIZATORI

Orice reclamație sau neînțelegere care ar putea apărea între utilizatorii serviciului trebuie să fie rezolvată între aceștia, angajându-se să mențină AMBI WASTE complet în afara acesteia. Fără a aduce atingere celor de mai sus, AMBI WASTE va depune toate eforturile pentru a oferi utilizatorilor o soluție rapidă și satisfăcătoare prin intermediul Serviciului său de Asistență pentru Clienți.

13. LITIGII CU AMBI WASTE

În cazul în care Utilizatorii au reclamații, sugestii sau plângeri în legătură cu Circular Place, aceștia pot contacta AMBI WASTE, pentru a rezolva problema, la următoarea adresă de e-mail: info@circularplace.org.

14. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Utilizatorul recunoaște și acceptă faptul că toate conținuturile prezentate în Circular Place și, în special, designul, textele, imaginile, logo-urile, siglele, pictogramele, butoanele, software-ul, denumirile comerciale, mărcile sau orice alte semne susceptibile de utilizare industrială și/sau comercială fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială asupra conținutului, și/sau orice alte elemente inserate în Circular Place sunt proprietatea AMBI WASTE sau, după caz, are drepturile de exploatare ale acestora de către titularul său

În niciun caz accesul la Circular Place nu implică vreo formă de renunțare, transmitere, licență sau transfer total sau parțial al acestor drepturi, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres contrariul. Acești Termeni și condiții nu acordă utilizatorului niciun alt drept de utilizare, modificare, exploatare, reproducere, distribuție sau comunicare publică a Circular Place și/sau a conținutului său, altele decât cele prevăzute în mod expres în prezentul document. Orice altă utilizare sau exploatare a oricăror drepturi va fi supusă autorizării prealabile și exprese acordate în mod special în acest scop de AMBI WASTE sau de către terțul proprietar al drepturilor vizate.

Conținutul, textele, fotografiile, desenele, logo-urile, imaginile, programele de calculator, codurile sursă și, în general, orice creație intelectuală de pe Circular Place, precum și site-ul în sine ca întreg, ca operă artistică multimedia, sunt protejate cu drepturi de autor prin legislația privind proprietatea intelectuală. AMBI WASTE este proprietarul elementelor care alcătuiesc designul grafic al Circular Place, meniurile, butoanele de navigare, codul HTML, textele, imaginile, grafica și orice alt conținut al Circular Place sau, în orice caz, deține licența corespunzătoare pentru utilizarea acestora.

De asemenea, este interzisă înlăturarea, eludarea și/sau manipularea “drepturilor de autor”, precum și a dispozitivelor tehnice de protecție sau a oricăror mecanisme de informare care pot conține Circular Place. Utilizatorul se obligă să respecte drepturile menționate mai sus și să evite orice acțiune care le-ar putea aduce atingere și, în orice caz, AMBI WASTE își rezervă dreptul de a exercita orice mijloace legale sau acțiuni care îi pot corespunde în apărarea drepturilor sale legitime de proprietate intelectuală și industrială.

Pe de altă parte, utilizatorii vor putea identifica organizația din care fac parte prin includerea logo-ului în contul lor. AMBI WASTE nu va utiliza în niciun fel aceste mărci comerciale, nume comerciale sau semne distinctive ale Utilizatorilor, iar toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra acestora aparțin Utilizatorilor.

Dispozițiile prezentului alineat 14 nu se aplică SCRAP-urilor înregistrate în Circular Place, deoarece vor prevala termenii contractului privat de afiliere încheiat între SCRAP-ul corespunzător și AMBI WASTE cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și industrială anterior confirmării înregistrării lor pe platformă.

15. LINK-URI CĂTRE TERȚI ÎN CIRCULAR PLACE (LINK-URI DE ACCESARE)

Serviciul de acces la Circular Place poate include dispozitive tehnice de legătură, directoare și chiar instrumente de căutare care permit utilizatorului să acceseze site-urile de internet (denumite în continuare “Site-uri Conectate“). În aceste cazuri, AMBI WASTE acționează în calitate de furnizor de servicii în conformitate cu articolul 17 din Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (denumită în continuare, “LSSI“) și va fi responsabil pentru conținutul, produsele și serviciile furnizate pe site-urile legate doar în măsura în care are cunoștință de faptul că acestea sunt ilegale sau că pot aduce atingere proprietății sau drepturilor unor terțe părți și nu a dezactivat legătura cu diligența necesară.

În cazul în care Utilizatorul consideră că există un Site Conectat cu conținut ilegal sau nepotrivit, acesta poate notifica AMBI WASTE la adresa de contact indicată în prima secțiune a acestor Termeni și Condiții, indicând:

 1. Identitatea celui acre comunică: numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 2. O descriere a faptelor care dezvăluie natura ilegală sau necorespunzătoare a site-ului Conectat; și
 3. O declarație expresă că informațiile conținute în comunicare sunt Această comunicare nu implică, în niciun fel, obligația de a elimina link-ul corespunzător și nici nu presupune, în conformitate cu dispozițiile LSSI, cunoașterea efectivă a activităților și/sau a conținutului indicat de partea care comunică.

În niciun caz existența Site-urilor Conectate nu trebuie să presupună existența unor acorduri cu administratorii sau proprietarii acestora, nici recomandarea, promovarea sau identificarea AMBI WASTE cu declarațiile, conținutul sau serviciile furnizate.

AMBI WASTE nu are cunoștință de conținutul, produsele și serviciile Site-urilor Conectate și, prin urmare, nu este responsabilă pentru daunele cauzate de ilegalitatea, calitatea, caracterul neactualizat, indisponibilitatea, eroarea și inutilitatea conținutului și/sau serviciilor site-urilor conectate, nici pentru orice alte daune care nu îi sunt direct imputabile AMBI WASTE, cu excepția celor prevăzute la articolul 17 din LSSI menționat anterior.

În cazul în care utilizatorul decide să viziteze și/sau să utilizeze oricare dintre Site-urile Conectate, acesta o face pe propriul risc și trebuie să adopte măsurile de protecție adecvate împotriva virușilor sau a altor elemente dăunătoare.

16. LINK-URI DE TERȚI CĂTRE CIRCULAR PLACE (LINK-URI DE INTRARE)

Utilizatorii de internet care doresc să introducă link-uri de pe propriile pagini web către Circular Place trebuie să respecte condițiile detaliate mai jos, fără ca ignorarea acestor condiții să excludă responsabilitățile care decurg din lege:

a) Link-ul va fi doar o conexiune cu pagina de start sau pagina principală a Circular Place, dar nu va putea fi reprodus în niciun fel (de exemplu, link-uri online, deep linkuri, browser, copierea de text, grafică etc.);

b) În conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare în orice moment, este interzisă, în orice caz, stabilirea de frames sau cadre de orice fel care să marcheze Circular Place sau să permită vizualizarea conținutului prin alte adrese de internet decât cele ale Ambiplace și, în orice caz, atunci când acestea sunt vizualizate împreună cu conținuturi care nu au legătură cu Circular Place, astfel încât

  1. Să producă sau să poată produce erori, confuzie sau înșelăciune în rândul utilizatorilor cu privire la adevărata origine a serviciului sau a conținutului;
  2. Implică un act de comparație sau de imitație neloială;
  3. Să servească la consolidarea reputației și prestigiului mărcii AMBI WASTE; sau
  4. În orice alt mod interzis de legislația în vigoare;

c) Site-ul web care introduce linkul către Circular Place nu trebuie să facă declarații sau indicații false, inexacte sau incorecte despre AMBI WASTE, angajații, clienții săi sau calitatea serviciilor pe care le oferă;

d) În niciun caz nu se va exprima sau implica pe site-ul web unde se află link-ul că AMBI WASTE și-a dat acordul pentru inserarea link-ului sau că sponsorizează, colaborează, verifică sau supraveghează în alt mod serviciile expeditorulu;

e) Este interzisă utilizarea oricărui cuvânt, grafic sau marcă mixtă sau a oricărui alt semn distinctiv al AMBI WASTE în cadrul site-ului web al expeditorului, cu excepția cazurilor permise de lege sau autorizate în mod expres de AMBI WASTE și cu condiția ca, în aceste cazuri, să fie permisă o legătură directă către Circular Place în modul stabilit în prezenta clauză.

f) Site-ul web care stabilește legătura trebuie să respecte cu fidelitate și în orice moment reglementările aplicabile, în special cele referitoare la serviciile societății informaționale, și nu poate în niciun caz să furnizeze sau să creeze legături către propriul conținut sau către cel al unor terți care:

  1. Sunt ilegale, dăunătoare sau contrare moralității și bunelor moravuri (de exemplu, pornografice, violente, rasiste etc.);
  2. Care să inducă sau să poată induce în utilizator concepția falsă că AMBI WASTE subscrie, aprobă, aderă sau sprijină în vreun fel ideile, declarațiile sau expresiile, legale sau ilegale, ale expeditorului;
  3. Să fie inadecvate sau irelevante pentru activitatea AMBI WASTE, având în vedere locația, conținutul și subiectul site-ului web al expeditorului.

  g) Stabilirea legăturii nu implică în niciun caz existența unei relații între AMBI WASTE și proprietarul site-ului web unde se stabilește legătura către Circular Place, nici acceptarea și aprobarea de către AMBI WASTE a conținutului acestuia sau a serviciilor oferite în cadrul acestuia puse la dispoziția publicului.

  AMBI WASTE poate solicita, în orice moment și fără a oferi vreun motiv, eliminarea oricărui link către Circular Place, după care persoana responsabilă pentru site-ul web Conectat va proceda imediat la eliminarea linkului.

  17. COMISIOANE PENTRU SERVICIUL FURNIZAT

  AMBI WASTE nu percepe niciun comision utilizatorilor care utilizează Circular Place. Accesul la Circular Place este gratuit și este condiționat de înregistrarea ca Utilizator, accesul fiind posibil fără a fi necesară efectuarea unei Tranzacții. Singurul cost care trebuie suportat de către Beneficiari este cel corespunzător transportului și/sau logisticii Produselor care fac obiectul Tranzacției, în cazul în care Producătorul a indicat că nu își asumă aceste costuri.

  18. ANUNȚURI DE INFORMARE AMBI PRIVIND DEȘEURILE

  Prin crearea unui cont în Circular Place, utilizatorul acceptă ca AMBI WASTE să furnizeze informații de interes privind funcționarea și activitatea Circular Place. Utilizatorul poate solicita în orice moment să nu mai primească nicio comunicare din partea AMBI WASTE prin dezactivare. Pentru mai multe informații despre comunicările pe care AMBI WASTE le poate trimite, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate.

  19. VALABILITATEA ȘI ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

  Acești Termeni și Condiții rămân în vigoare până în momentul în care utilizatorul își dezactivează contul de la Circular Place sau până când serviciul este reziliat din oricare dintre motivele stipulate în acești Termeni și condiții. De asemenea, în cazul în care utilizatorul doar accesează, utilizează sau navighează în Circular Place fără a finaliza procesul de înregistrare, acești Termeni și condiții se aplică în timpul accesării, utilizării sau navigării în Circular Place, în măsura în care sunt aplicabile utilizatorului

  20. SCHIMBAREA CONTROLULUI

  În cazul în care AMBI WASTE este achiziționată sau fuzionează cu o terță parte, AMBI WASTE își rezervă dreptul de a transfera sau cesiona poziția sa contractuală, precum și informațiile colectate de la utilizatori, ca parte a unei astfel de fuziuni, achiziții, vânzări sau alte schimbări de control. O astfel de terță parte va respecta cerințele stabilite de AMBI WASTE în acești Termeni și Condiții, precum și în Politica privind Confidențialitatea și Cookie-urile

  21. UTILIZAREA INTERNAȚIONALĂ A CIRCULAR PLACE

  Utilizarea Circular Place de către utilizatorii din orice altă țară în afara Spaniei se face pe răspunderea unică și exclusivă a acestora. În acest sens, Utilizatorul este singurul responsabil pentru asigurarea respectării legilor din țara din care accesează Circular Place

  22. NULITATEA ȘI INEFICIENȚA CLAUZELOR

  Orice clauză sau dispoziție din acești Termeni și condiții care este sau devine ilegală, nulă sau inaplicabilă va fi separată din acești Termeni și condiții și va fi considerată inaplicabilă în măsura în care este ilegală, nulă sau inaplicabilă și va fi înlocuită cu o dispoziție care va seamănă cât mai mult cu cea anterioară, dar nu va afecta sau prejudicia celelalte dispoziții, care vor fi separate de orice termen sau dispoziție ilegală, invalidă sau inaplicabilă, iar o astfel de dispoziție va fi considerată exclusă în totalitate sau parțial și, în rest, va rămâne în vigoare și va produce efecte depline

  23. ACTUALIZĂRI ȘI MODIFICĂRA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

  AMBI WASTE își rezervă dreptul de a face actualizări ale acestor Termeni și Condiții în orice moment, prin propria sa decizie. În orice caz, AMBI WASTE va informa utilizatorii cu privire la orice actualizare sau modificare realizată. Utilizarea în continuare a Circular Place de către utilizatori după orice modificare a acestor Termeni și Condiții constituie acceptarea acestor Termeni și Condiții. În cazul în care Utilizatorii nu acceptă acești Termeni și Condiții, în totalitate sau parțial, sau oricare dintre modificările acestora, aceștia trebuie să se abțină de la utilizarea sau accesarea Circular Place sau să înceteze imediat utilizarea acestuia

  24. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

  Relațiile stabilite între AMBI WASTE și Utilizator vor fi guvernate de dispozițiile textelor normative ale Circular Place și de legislația spaniolă aplicabilă, cu excluderea expresă a oricărei legislații locale. Părțile se supun, la alegerea lor, instanțelor și tribunalelor din capitala Spaniei, Madrid, pentru soluționarea litigiilor, renunțând la orice altă jurisdicție.

  25. INFORMAȚII DE CONTACT

  Dacă aveți sugestii sau întrebări, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă:
  info@circularplace.org

  Ultima actualizare: 30 ianuarie 2023.