Politica de confidențialitate

1. INFORMAȚII GENERALE

Prezenta Politică de Confidențialitate, corespunzătoare site-ului www.circularplace.org (denumit în continuare «Circular Place» sau «Platforma«), descrie modul în care Asociația Recolamp, cu sediul în București, strada Stolnicului nr. 6-10, etaj 3, ap. 10, sector 1 (denumită în continuare «Recolamp«) prelucrează datele utilizatorilor Circular Place (denumiți în continuare «utilizatorii«).

Utilizatorii sunt rugați să citească cu atenție următoarea Politică de confidențialitate, deoarece conține informații relevante privind modul în care Recolamp tratează datele cu caracter personal pe care le furnizează sau pe care le colectează prin utilizarea sau navigarea lor pe Circular Place.

Recolamp se angajează să respecte confidențialitatea utilizatorilor și securitatea datelor personale ale acestora și, prin urmare, se angajează să le utilizeze în conformitate cu responsabilitățile sale legale, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor («GDPR«) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE («Legea 190/2018«).

În acest sens, în continuare sunt prezentate datele de identificare ale Recolamp, în calitate Operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor:

Denumirea societății Asociația Recolamp
Sediul social București, strada Stolnicului nr. 6-10, etaj 3, ap. 10, sector 1
CIF RO22195531
Număr de telefon de contact 021-223.02.56
Adresa de e-mail gdpr@recolamp.ro

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII

Pentru a oferi utilizatorilor serviciile și funcționalitățile disponibile pe Circular Place, Recolamp poate colecta anumite date cu caracter personal de la utilizatori.

Toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul Circular Place vor fi prelucrate în mod corespunzător de Recolamp. De asemenea, Recolamp ține Evidențele activităților de prelucrare și le actualizează ori de câte ori este necesar.

Pe de altă parte, Recolamp informează utilizatorii că spațiile solicitate în formularele marcate cu un asterisc sunt obligatorii. Astfel, în cazul în care informațiile solicitate nu sunt furnizate, Recolamp nu va fi în măsură să furnizeze serviciul.

De asemenea, în cazul în care utilizatorii furnizează date ale unor terțe părți, aceștia garantează că au îndeplinit toate formalitățile legale, inclusiv, dacă este cazul, că au obținut consimțământul expres al acestora, și că datele pot fi transmise către Recolamp în mod legal.

Datele cu caracter personal pe care Recolamp le colectează, scopurile în care acestea sunt utilizate împreună cu temeiurile legale ale acestora, precum și perioada de păstrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor sunt specificate mai jos.

A. Înregistrare și crearea contului de utilizator în Circular Place

Pentru a facilita funcțiile și scopurile Circular Place, furnizorul platformei (AMBI WASTE) oferă utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra la Circular Place ca (i) un sistem colectiv de responsabilitate extinsă a producătorului (denumit în continuare «SCRAP«); (ii) un producător sau un fabricant de echipamente electrice și electronice (denumit în continuare «Producător») sau (iii) o organizație fără scop lucrativ sau o instituție de învățământ (denumită în continuare «Beneficiar»).

  • Înregistrarea OTR-urilor

OTR-urile, organizații fără scop lucrativ formate din producători și importatori de echipamente electrice și electronice, care doresc să participe la Circular Place vor avea nevoie de un cont de utilizator pe platformă. Pentru claritate, Recolamp este înregistrat în calitate de OTR la Circular Place, devenind astfel operator de date în legătură cu operațiunile efectuate pe Platformă pe teritoriul României, strict pentru scopurile și în limitele descrise în această Politică de confidențialitate.

Datele de utilizator corespunzătoare OTR-ului vor fi preîncărcate de AMBI WASTE, folosind numele de contact și adresa de e-mail colectate în timpul relației contractuale dintre părți pentru preînregistrare. Odată configurat profilul de Utilizator, OTR-ul va fi informat prin e-mail despre crearea contului său în Circular Place, iar acesta trebuie să confirme preînregistrarea în termen de două (2) luni și să își actualizeze parola pentru a accesa Platforma.

Dacă această perioadă a trecut fără a primi confirmarea înregistrării, contul OTR preînregistrat va fi blocat, iar procesul de înregistrare ca utilizator al Circular Place va trebui să fie reluat.

  • Înregistrarea ca Producător

Producătorii se pot înregistra la Circular Place, cu condiția să fie participanți ai Recolamp.

Pentru a face acest lucru, utilizatorii trebuie să indice în formularul de preînregistrare detaliile Producătorului privind domeniul în care își desfășoară serviciile sau funcțiile profesionale, furnizând, de asemenea, anumite date cu caracter personal, cum ar fi: (i) numele și prenumele; (ii) funcția pe care o dețin; (iii) adresa de e-mail; (iv) numărul de telefon; și (v) datele de utilizator (numele de utilizator și parola).

Odată ce formularul de preînregistrare a fost completat, Recolamp va valida și confirma cererea de înregistrare, verificând relația existentă între Producător și Recolamp.

Recolamp va valida doar înregistrarea propriilor Producători sau distribuitori ai acestora cu care are o relație contractuală. Prin urmare, o astfel de verificare nu va include în niciun caz comunicarea sau transferul datelor cu caracter personal ale utilizatorului către AMBI WASTE sau către alte SCRAP-uri care nu au nicio relație cu producătorul/ distribuitorul.

În cazul Producătorilor care au legătură cu Recolamp, și nu cu AMBI WASTE, datele furnizate în timpul utilizării și relațiile menținute în Circular Place vor fi prelucrate de Recolamp în calitatea sa de operator de date, AMBI WASTE acționând ca persoană împuternicită (Împuternicit) în calitatea sa de proprietar/ furnizor al Circular Place.

Astfel, odată ce Recolamp a analizat datele introduse pentru înregistrarea ca utilizator, iar acestea au fost verificate, producătorul va primi un e-mail de validare pentru a confirma înregistrarea sa și va putea accesa toate serviciile și funcționalitățile Circular Place.

În plus, Producătorul are, de asemenea, posibilitatea de a trimite invitații pentru a se înregistra ca utilizatori altor persoane care prestează, de asemenea, servicii sau activități profesionale în favoarea Producătorului (de exemplu, alți angajați ai organizației). Pentru a face acest lucru, utilizatorul înregistrat trebuie să furnizeze adresa de e-mail a utilizatorului invitat, care, la rândul său, trebuie să completeze celelalte date cu caracter personal din formularul de înregistrare. În aceste cazuri, utilizatorul înregistrat al Producătorului va fi singurul responsabil pentru a se asigura că utilizatorul invitat a fost informat în prealabil. În acest sens, Recolamp este exonerată de răspundere în ceea ce privește încorporarea de date ale unor terțe părți ale Producătorului.

Conturile de utilizator ale Producătorului pot fi anulate și dezactivate în orice moment de către Recolamp. În aceste cazuri, Producătorul va fi informat cu privire la dezactivarea contului său și poate contacta direct Recolamp, în calitate de operator de date, sau AMBI WASTE, dacă este cazul, pentru orice plângere, nelămurire sau incident în acest sens.

  • Înregistrarea Beneficiarilor (ONG-uri)

Orice organizație fără scop lucrativ sau centru educativ care desfășoară proiecte de combatere a sărăciei energetice, proiecte de reabilitare electrică în scopuri sociale sau proiecte educaționale care implică instalații electrice sau de iluminat se poate înregistra la Circular Place ca Beneficiar, cu scopul de a găsi și accesa anumite produse gratuite disponibile datorită donațiilor făcute de Producători.

Pentru a participa la Circular Place, Beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite cerințe minime, precum și să facă o cerere de preînregistrare. În cererea de preînregistrare, utilizatorii trebuie să furnizeze anumite date cu caracter personal, cum ar fi: (i) numele și prenumele; (ii) funcția; (iii) adresa de e-mail; (iv) numărul de telefon; și (v) datele de utilizator (numele de utilizator și parola). În plus, aceștia trebuie să furnizeze și alte informații despre organizație, cum ar fi numele societății, adresa sau domeniul de activitate.

Cererile de preînregistrare vor fi validate de Recolamp, care poate solicita informații suplimentare pentru a verifica situația Beneficiarului. În cazul în care cererea de preînregistrare este acceptată, Beneficiarul va primi un e-mail prin care va fi informat cum să procedeze pentru a finaliza și formaliza procesul de înregistrare. Odată ce procesul de înregistrare a fost confirmat și utilizatorul a fost înregistrat, acesta se va putea bucura de toate serviciile și funcționalitățile Circular Place.

Recolamp va păstra datele contului utilizatorului atâta timp cât utilizatorul îl folosește în mod activ. După o perioadă de doi (2) ani de inactivitate, Recolamp va proceda la blocarea sau ștergerea contului și a tuturor datelor asociate acestuia, în conformitate cu obligațiile sale legale.

Temeiul juridic care legitimează prelucrarea acestor date cu caracter personal în scopul înregistrării în Circular Place este reprezentat de interesul legitim, conform art. 6 (1) lit. f) GDPR, și anume ducerea la îndeplinire a procesului de înrolare și executare contractului încheiat prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Platformei de către Producător, respectiv Beneficiar.

B. Gestionarea tranzacțiilor prin Circular Place

Utilizatorii înregistrați pot efectua tranzacții și pot intra în relații între ei prin intermediul Circular Place, Recolamp putând accesa informațiile propriilor Producători referitoare la operațiunile și tranzacțiile efectuate prin intermediul Circular Place. Cu toate acestea, informațiile accesibile nu includ date cu caracter personal ale unor terțe părți care nu sunt implicate în tranzacție.

Tranzacțiile se efectuează de către utilizatori în conformitate cu prevederile Termenilor și Condițiilor Circular Place, acceptate în mod expres și în prealabil de către utilizatori.

Pentru a permite o relație și un contact valabil între utilizatorii implicați în tranzacție, Platforma poate prelucra datele de contact ale acestora pentru a le trimite comunicări prin e-mail și pentru a-i ține la curent cu privire la stadiul tranzacției și/sau eventualele incidente legate de aceasta.

De asemenea, utilizatorii sunt informați că Platforma poate include în astfel de comunicări datele de contact ale altor utilizatori implicați în tranzacție, pentru a furniza părților informațiile necesare pentru oficializarea tranzacției. Datele utilizatorilor vor fi prelucrate pentru executarea corectă a tranzacției solicitate, precum și pentru a garanta funcționarea serviciului și utilizarea Circular Place.

În niciun caz Platforma nu va fi răspunzătoare și nu își va asuma vreo responsabilitate pentru modificările pe care utilizatorii le pot efectua asupra datelor personale de contact furnizate, Beneficiarul și Producătorul fiind singurii responsabili pentru respectarea obligațiilor legale care le pot reveni în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor. Prin urmare, Beneficiarul și Producătorul se obligă să adopte măsurile tehnice și organizatorice care pot fi adecvate în fiecare caz în parte pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal furnizate, exonerând Platforma de orice pagubă, pretenție sau prejudiciu rezultat din simpla încălcare a obligațiilor ce le revin.

Cele de mai sus nu afectează prevederile din Termenii și Condițiile stabilite de Circular Place în legătură cu desfășurarea și finalizarea tranzacției în afara mediului Platformei, fără ca Recolamp să fie parte în relația contractuală sau să își asume vreo responsabilitate pentru obligațiile derivate din aceasta.

Temeiul juridic care legitimează prelucrările de date pentru scopurile indicate mai sus este reprezentat de interesul legitim, conform art. 6 (1) lit. f) GDPR

C. Comunicările cu utilizatorul și serviciul de asistență

Această categorie de prelucrare include datele cu caracter personal furnizate de utilizatori în cursul comunicării cu Recolamp, pentru a lua legătura sau pentru a rezolva orice incident sau plângere. În acest sens, în cazul în care utilizatorii au făcut o cerere, a formulat o întrebare sau o sugestie prin intermediul formularelor de contact, Recolamp, respectiv AMBI WASTE va prelucra datele cu caracter personal ale acestora pentru a răspunde la aceasta.

Temeiul juridic care legitimează prelucrările de date pentru scopurile indicate mai sus este reprezentat de interesul legitim, conform art. 6 (1) lit. f) GDPR

D. Trimiterea comunicărilor legate de Circular Place către utilizatori

Recolamp poate utiliza datele de contact furnizate de utilizatori pentru a trimite notificări de orice fel, în special de natură informativă. În aceste cazuri, Recolamp se va asigura că are un temei juridic valabil pentru a trimite astfel de notificări care, în majoritatea cazurilor, vor fi în interesul legitim al Recolamp, în conformitate cu art. 6 (1) lit. f) GDPR. Atunci când este necesar, va fi cerut consimțământul utilizatorilor (de exemplu, în cazul mesajelor promoționale).

În special, în cazul în care utilizatorii s-au abonat la o funcție sau au solicitat informații despre un produs, Recolamp poate contacta utilizatorii pentru a-i informa despre alte produse similare.

În cazul în care utilizatorii nu mai doresc să primească e-mailuri, aceștia își pot exprima opoziția în acest sens în orice moment folosind funcția de dezabonare pe care o pot găsi în fiecare e-mail sau pot contacta Recolamp la gdpr@recolamp.ro

Recolamp va șterge datele de contact ale utilizatorilor care nu doresc să mai primească comunicări, cu excepția cazului în care acestea sunt, de asemenea, utilizate și pot fi păstrate în alte scopuri astfel cum acestea sunt enumerate în prezenta Politică de Confidențialitate.

E. Informații privind accesul și utilizarea Circular Place

Recolamp poate colecta anumite informații despre utilizator obținute în mod automat prin utilizarea Circular Place referitoare la echipamentele sau dispozitivele utilizatorilor, la utilizarea și la rutina de navigare.

Aceste informații pot include date cum ar fi limba utilizatorilor, paginile, secțiunile sau funcționalitățile Circular Place pe care le utilizează, adresa IP, motorul de căutare utilizat, data și ora, etc. Recolamp poate colecta aceste informații prin utilizarea de cookie-uri. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vă rugăm să consultați Politica privind Cookie-urile .

Recolamp prelucrează aceste date cu caracter personal pe baza interesului său legitim de a-și îmbunătăți produsele și serviciile, sau pe baza consimțământului utilizatorului, după caz. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp indicată în fiecare caz în Politica privind modulele cookie, începând de la ultima accesare a Circular Place.

Recolamp poate combina datele cu caracter personal ale utilizatorilor cu informații nepersonalizate obținute de la utilizatori prin intermediul Circular Place, așa cum este descris mai sus. În aceste cazuri, informațiile combinate vor fi tratate ca date cu caracter personal.

F. Întreținerea și optimizarea Circular Place

Datele personale ale utilizatorilor vor fi, de asemenea, utilizate pentru întreținerea și analiza Circular Place, pentru a rezolva problemele de performanță, pentru a îmbunătăți disponibilitatea și pentru a proteja Circular Place împotriva fraudei (de exemplu, în cazul încercărilor repetate de conectare) sau a încălcării Termenilor și Condițiilor (de exemplu, utilizarea Circular Place de către persoane cu vârsta sub 18 ani). O asemenea prelucrare permite, de asemenea, să se verifice dacă diferitele servicii și procese online oferite pe Circular Place funcționează eficient, pentru a îmbunătăți funcționalitățile și serviciile incluse, ori de câte ori este posibil.

Utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor în aceste scopuri se bazează pe interesul legitim al Recolamp și va fi păstrată pentru o perioadă maximă de șase (6) luni

G. Realizarea de studii statistice, studii de calitate sau de satisfacție

Recolamp poate, de asemenea, să prelucreze date cu caracter personal pentru analize și studii statistice, precum și pentru realizarea de sondaje de calitate sau de satisfacție, în scopul analizei serviciilor oferite și al îmbunătățirii acestora.

Temeiul juridic care legitimează această prelucrare este interesul legitim al Recolamp de a analiza nivelul de calitate al serviciilor sale, gradul de satisfacție al utilizatorilor și de a-și putea îmbunătăți serviciile.

Datele cu caracter personal rezultate în urma acestei prelucrări vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru aceste scopuri și, atunci când nu mai sunt necesare, vor fi șterse sau anonimizate

H. Respectarea obligațiilor legale

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi dezvăluite autorităților administrative sau judiciare competente în conformitate cu obligațiile legale ale Recolamp sau pentru a proteja drepturile și siguranța Recolamp, a clienților, a utilizatorilor Circular Place și a angajaților săi. 

3. OBLIGAȚIILE RECOLAMP ÎN CALITATE DE OPERATOR DE DATE

După cum prevede Secțiunea 2 din prezenta Politică de Confidențialitate, Recolamp își asumă rolul de operator de date în conformitate cu articolul 24 și următoarele din GDPR în ceea ce privește obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească. Recolamp este responsabil pentru prelucrarea datelor membrilor săi Producători, fără ca o terță parte să aibă acces la aceste date sau posibilitatea de a fi responsabilă pentru acestea. În acest scop, Producătorul este, de asemenea, informat că operatorul de date este Recolamp la care a fost afiliat anterior înregistrării sale pe Platformă.

În acest sens, Recolamp a semnat cu AMBI WASTE, anterior înregistrării sale pe Platformă și prin acceptarea clauzei corespunzătoare, un Acord de prelucrare a datelor, care include obligațiile prevăzute la art. 28 din GDPR, pentru prestarea de servicii de intermediere tehnologică prin intermediul Circular Place. În cadrul acestui Acord, AMBI WASTE și-a asumat rolul de persoană împuternicită.

În cele din urmă, AMBI WASTE a subcontractat serviciile de găzduire și stocare a informațiilor unui furnizor terț de servicii al Circular Place, care își va asuma rolul de subîmputernicit. Acest terț va accesa informațiile stocate pe Platformă și va furniza serviciile de întreținere necesare pentru a garanta funcționarea corectă a platformei.

4. MODUL ÎN CARE SUNT PARTAJATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Uneori este necesar să comunicăm datele cu caracter persona ale utilizatorilor către terți pentru a asigura furnizarea corectă a unui serviciu solicitat de utilizator sau pentru a garanta funcționarea corectă a Circular Place. Toți terții cu care Recolamp poate comunica datele sunt furnizori de servicii care vor acționa în orice caz ca persoane împuternicite pentru Recolamp.

Aceste entități pot fi situate în Spania, în alte țări din Spațiul Economic European (SEE) sau în orice altă parte a lumii. În cazul în care Recolamp stochează date cu caracter personal în afara SEE, aceasta asigură un nivel adecvat de protecție a datelor transferate. În acest scop, furnizorii de servicii sunt obligați să ia măsuri adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. De exemplu, clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sunt utilizate pentru serviciile furnizate de furnizorii de servicii din afara SEE.

Recolamp poate fi nevoită, de asemenea, să furnizeze date cu caracter personal către autorități pentru a respecta orice obligație legală sau ordin judecătoresc. De asemenea, dacă este necesar, vom putea transmite datele cu caracter personal că societățile de găzduire și de gestionare a datelor, furnizori de servicii IT, avocați, consultanți, experți, instanțe de judecată, birouri de executori judecătorești, traducători, etc. Toate dezvăluirile de date vor fi întotdeauna efectuate în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare privind protecția datelor și, în special cu GDPR.

În special, vom mai dezvălui datele dvs. colectate prin intermediul Platformei furnizorilor noștri de servicii care acționează în calitate de persoane împuternicite și care prelucrează datele în numele nostru. Astfel de furnizori sunt:

  • AMBI WASTE SERVICES, S.L. («AMBI WASTE»), cu NIF B10700300 și sediul social în Avenida de Burgos, 17, 9º derecha, Madrid, CP 28036, în ceea ce privește serviciile de găzduire și mentenanță ale Circular Place

5. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Recolamp este preocupată să asigure securitatea și confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor. În acest scop, au fost implementate măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate prin intermediul Circular Place împotriva utilizării abuzive, distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, achiziționării sau accesului accidental, ilegal sau neautorizat, după caz, în conformitate cu prevederile GDPR și cu reglementările în vigoare privind protecția datelor.

Cu toate acestea, niciun website nu poate fi complet sigur, astfel încât Recolamp nu își asumă responsabilitatea pentru accesul neautorizat sau neintenționat care depășește controlul său. Este responsabilitatea utilizatorilor să-și monitorizeze securitatea informațiilor lor. În acest sens, Recolamp îndeamnă și sfătuiește toți utilizatorii să fie precauți atunci când își împărtășesc datele. Recolamp nu controlează conținutul și informațiile pe care utilizatorii decid să le împărtășească cu alți utilizatori și, prin urmare, nu este responsabil pentru consecințele acțiunilor lor.Recolamp se angajează (i) să acționeze prompt și responsabil în cazul în care securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este compromisă și (ii) să raporteze această situație, dacă este cazul, cu cea mai mare diligență.

În caz de încălcare a datelor cu caracter personal, Recolamp se angajează să notifice Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu cea mai mare celeritate din momentul în care ia cunoștință de aceasta. De asemenea, atunci când încălcarea datelor cu caracter personal este susceptibilă să producă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile utilizatorilor, Recolamp va notifica utilizatorii cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal și la măsurile luate pentru a atenua riscurile și efectele care pot apărea.

6. COOKIE-URI

Anumite informații la care se face referire în această Politică de Confidențialitate sunt colectate prin utilizarea de module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care conțin anumite cantități de informații care sunt descărcate și pot fi stocate pe dispozitivele utilizatorilor, de exemplu, computer, smartphone sau tabletă.

Aceste module cookie sunt uneori necesare pentru a reține setările contului, limba și țara dumneavoastră, dar, de asemenea, ne permit să măsurăm și să analizăm comportamentul utilizatorilor în accesarea Circular Place și să le oferim reclame personalizate pe site-urile web ale unor terțe părți. Atunci când este necesar, utilizatorilor li se va cere să își dea consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind Cookie-urile

7. DREPTURILE UTILIZATORILOR ÎN MATERIE DE PROTECȚIE A DATELOR

În calitate de persoane vizată în temeiul GDPR, utilizatorii au următoarele drepturi:

Dreptul la informare: dreptul dumneavoastră de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv identitatea și datele de contact ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor, dacă este cazul, scopurile în care sunt prelucrate datele, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care acestea pot fi exercitate;

Dreptul de acces: dreptul dvs. de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date și, dacă este cazul, accesul la aceste date și la informațiile relevante privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Dreptul la rectificare: dreptul dumneavoastră de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergere («dreptul de a fi uitat»): dreptul dumneavoastră de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul dumneavoastră de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, pentru a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastră de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate către Capital Global într-un mod structurat, utilizat în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul de a obține transmiterea acestor date de către Capital Global către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție: dreptul dumneavoastră de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face în scopul marketingului direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. în acest scop;

Dreptul de retragere a consimțământului: pentru activitățile de prelucrare bazate pe consimțământ, dacă este cazul, puteți retrage acest consimțământ în orice moment. După retragerea consimțământului, vom înceta să vă mai prelucrăm datele pe baza acelui consimțământ, dar prelucrarea efectuată până în acel moment nu va fi afectată; 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate: dreptul dvs. de a solicita și de a obține o intervenție umană în cazul, de a vă exprima punctul de vedere cu privire la și de a contesta orice decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv crearea de profiluri), care produce efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanțelor de judecată: dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (folosind detaliile furnizate pe www.dataprotection.ro ), respectiv de a vă adresa instanțelor de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Pentru a-și exercita oricare dintre drepturile descrise mai sus, utilizatorul trebuie să contacteze Recolamp la următoarele date de contact:

Asociația Recolamp
Adresă: București, strada Stolnicului nr. 6-10, etaj 3, ap. 10, sector 1
E-mail: gdpr@recolamp.ro
Tel: [021-223.02.56

8. ACTUALIZĂRI

Recolamp își rezervă dreptul de a actualiza această Politică de Confidențialitate în orice moment, conform propriilor sale decizii.  În orice caz, Recolamp va informa utilizatorii despre orice actualizare sau modificare efectuată în această Politică de Confidențialitate

8. CONTACT

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale sau cu privire la această Politică de Confidențialitate, puteți contacta Recolamp trimițând un e-mail la gdpr@recolamp.ro

Ultima actualizare: Mai 2024