Termenii și condițiile

1. INFORMAȚII LEGALE

Acest document include termenii și condițiile („Termeni și Condiții” sau „T&C”) care reglementează utilizarea site-ului www.circularplace.org („Circular Place” sau „Platforma”), operat de către Asociația Recolamp, cu sediul în București, strada Stolnicului nr. 6-10, etaj 3, ap. 10, sector 1, („Asociația”) împreună cu Ambi Waste Services, SL, o entitate non-profit cu sediul în Avenida de Burgos, 17, etaj 9 dreapta, 28036 Madrid, Spania, având cod de identificare fiscală B10700300 („Ambi Waste”) cu scopul de a conecta producătorii și distribuitorii de echipamente electrice și electronice („EEE”) pentru care Asociația gestionează aspecte de răspundere extinsă a producătorului cu persoane juridice fără scop lucrativ care activează în domenii precum cel umanitar, filantropic, religios, al protecției și drepturilor omului, asistență și servicii sociale, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată etc. și care intenționează să utilizeze Produsele în proiecte cu scopuri sociale (de exemplu sărăcia energetică) sau educaționale (adică săli de clasă, laboratoare) (împreună „Utilizatorii”).

Circular Place este o inițiativă non-profit a Asociației, care este o asociație non-profit ce preia responsabilitatea de management al deșeurilor de echipamente electrice și electronice („DEEE”) pentru producătorii de EEE-uri în România, împreună cu Ambi Waste, în calitate de proprietar al Platformei, în baza Contractului pentru implementarea și punerea în funcțiune a marketplace-ului Circular Place în România. Circular Place promovează interacțiunea dintre Utilizatori și efectuarea de sponsorizări având ca obiect Produse provenite din stocuri excedentare și returnări (e.g. produse cu defecte minore care nu afectează utilizarea Produselor pentru scopul în care au fost produse, respectiv Produse cu probleme de ambalare) către persoane juridice fără scop lucrativ din domeniile enumerate mai sus.

Utilizarea Circular Place de către Utilizatori implică acceptarea tuturor prevederilor incluse în prezentul document.

Prin serviciul oferit în Circular Place, Utilizatorii pot beneficia, pentru scopul proiectului pe care îl desfășoară, în baza unui contract de sponsorizare, de o serie de echipamente electrice și electronice („Produsele”), pentru a preveni generarea de deșeuri de echipamente electrice și electronice și pentru a promova reutilizarea echipamentelor electrice și electronice („EEE”), prin reunirea producătorilor („Producătorul”) și persoanelor juridice fără scop lucrativ din domeniile enumerate mai sus, care au nevoie să primească astfel de Produse cu titlu gratuit, în vederea realizării scopului acestora („Beneficiarul”).

Tranzacția se va încheia între Producător și Beneficiar care sunt Utilizatori înregistrați ai Circular Place, fără ca Asociația să fie în vreun fel considerată parte la Tranzacție și/sau fără ca Asociația să își asume vreo responsabilitate în acest sens; pentru claritate, Tranzacția se va finaliza între Producător și Beneficiar în condițiile convenite între aceștia prin contractul de sponsorizare („Tranzacția”).

Prezenții Termeni și Condiții, împreună cu Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri, au scopul de a reglementa accesul, navigarea și utilizarea Platformei, dar independent de acestea, unele servicii ale Platformei accesibile Utilizatorilor pot face obiectul unor condiții speciale, reglementări și instrucțiuni care, acolo unde este cazul, înlocuiesc, completează și/sau modifică prezenții Termeni și Condiții și care trebuie acceptate de către Utilizator înainte de furnizarea serviciului corespunzător.

Accesul la și/sau utilizarea Platformei și/sau a acestor servicii constituie acceptarea deplină și necondiționată a versiunii Termenilor și Condițiilor publicate de Asociație la momentul accesării și/sau utilizării respective.

Este posibil ca, în timpul prestării serviciilor incluse în Platformă, numele domeniului sub care sunt furnizate respectivele servicii să fie modificat. Prin urmare, Utilizatorul este conștient și acceptă această posibilitate, caz în care obligațiile asumate de Utilizator și Asociație în conformitate cu prevederile prezentului document vor rămâne în vigoare.

În cazul în care Utilizatorul dorește să contacteze Asociația cu privire la orice întrebări sau incidente privind funcționarea Platformei, înregistrarea ca Utilizator sau serviciile incluse în Platformă, acesta poate deschide tichete de asistență în cadrul Platformei, care vor fi preluate automat de către Ambi Waste. Alternativ, Utilizatorul poate contacta Asociația la următoarea adresă de e-mail: circular@recolamp.ro sau telefonic la numărul de contact: 021-223.02.56, urmând ca Asociația să transmită solicitările mai departe către Ambi Waste.

2. ÎNREGISTRARE ȘI PAROLĂ

Asociația își rezervă dreptul de a solicita înregistrarea Utilizatorilor pentru a efectua Tranzacții în cadrul Platformei, pentru care se va solicita alegerea unui Nume de Utilizator și a unei parole care să permită identificarea personală a Utilizatorului. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri.

Parolele vor fi personale și nu pot fi transferate, nici măcar temporar, către terți. În acest sens, Utilizatorul se obligă să utilizeze cu diligență contul creat în cadrul Platformei și să păstreze secretă parola, dacă este cazul, pentru accesarea contului său. În consecință, Utilizatorii sunt responsabili pentru păstrarea și confidențialitatea conformă a oricăror identificatori și/sau parole și se obligă să nu cedeze utilizarea acestora unor terți, temporar sau permanent, nici să permită accesul unor terți în contul său din cadrul Platformei.

Utilizatorul va fi responsabil pentru utilizarea ilegală a serviciilor de către orice terț care utilizează o parolă de acces în scop, pentru utilizarea necorespunzătoare și, respectiv, pentru pierderea parolei de către Utilizator. Utilizatorul își poate anula înregistrarea trimițând o solicitare la următoarea adresă de e-mail: info@circularplace.org.

Utilizarea Platformei atribuie calitatea de Utilizator și implică acceptarea tuturor condițiilor incluse în prezenții Termeni și Condiții. Prin Utilizator al Platformei se înțelege atât persoana care are calitatea de Producător, cât și persoanele juridice fără scop lucrativ care activează în domenii precum cel umanitar, filantropic, religios, al protecției și drepturilor omului, asistență și servicii sociale, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată etc. și care intenționează să utilizeze Produsele în proiecte cu scopuri sociale (de exemplu sărăcia energetică) sau educaționale (adică săli de clasă, laboratoare).

3. CONDIȚII PENTRU TOȚI UTILIZATORII

Accesul la Platformă este disponibil Utilizatorilor existenți, care pot accesa Platforma oricând, fără a fi nevoie să efectueze o Tranzacție. În plus, accesul este gratuit și nu este supus niciunui cost pentru Utilizatori.

Utilizatorul poate accesa conținutul numai prin mijloacele sau procedurile care au fost puse la dispoziție în acest scop în cadrul Platformei și/sau care sunt utilizate în mod obișnuit pe Internet în acest scop, cu condiția ca acestea să nu implice încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială sau să implice orice fel de prejudiciu adus Asociației, celorlalți Utilizatori sau Platformei în sine, respectiv serviciilor oferite.

Utilizatorul se obligă să utilizeze conținutul, Produsele și serviciile într-o manieră diligentă, corectă și în conformitate cu legislația aplicabilă și, în special, se obligă, inclusiv, dar fără limitare, să se abțină de la:

  1. utilizarea conținutului, Produselor și serviciilor într-un mod și în scopuri contrare legii, bunelor moravuri și bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice;
  2. utilizarea conținutului, Produselor și serviciilor într-un mod care produce sau poate produce efecte contrare legii, bunelor moravuri și bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice;
  3. transmiterea sau difuzarea de informații, date, conținut, mesaje, imagini grafice, desene, fișiere de sunet și/sau imagine, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice material care este obscen, ofensator, vulgar, defăimător, violent sau, în general, contrar legii, moralei și bunelor obiceiuri general acceptate sau ordinii publice;
  4. reproducerea, copierea sau distribuirea conținutului, precum și permiterea accesului public la acestea prin orice formă de comunicare publică, sau transformarea/ modificarea conținutului, cu excepția cazului în care este autorizat de titularul drepturilor corespunzătoare sau legea prevede această posibilitate;
  5. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială aparținând Asociației sau terților;
  6. utilizarea serviciilor și conținutului într-un mod care ar putea deteriora sau supraîncărca funcționarea Platformei;
  7. angajarea în tranzacții frauduloase sau în orice tranzacții care pot facilita comportamente ilegale sau frauduloase; și
  8. utilizarea conținutului, Produselor și serviciilor, respectiv a informațiilor de orice fel obținute prin intermediul Platformei în orice fel de scopuri publicitare și, în special, pentru a trimite reclame, comunicări în scopuri de vânzări directe sau în orice alt fel de scop comercial, mesaje nesolicitate individualizate sau adresate unui număr de persoane, precum și pentru comercializarea sau divulgarea respectivelor informații în orice mod.

Utilizatorul va fi răspunzător pentru daunele de orice fel pe care Asociația le poate suferi, direct sau indirect, ca urmare a încălcării oricăreia dintre obligațiile care decurg din acești Termeni și Condiții sau din legislația aplicabilă, în legătură cu utilizarea Platformei.

De asemenea, Asociația poate rezilia sau suspenda (la discreția sa) atât dreptul Utilizatorilor de a utiliza Platforma, cât și utilizarea serviciilor, cu efect imediat, în cazul în care Utilizatorii au încălcat oricare dintre obligațiile cuprinse în acești Termeni și Condiții, în politicile sau regulamentele Asociației sau în legislația aplicabilă.

În cazul unor încălcări minore, Asociația va informa Utilizatorul cu privire la orice acțiune întreprinsă și va oferi Utilizatorului posibilitatea de a rezolva problema. Cu toate acestea, în cazul unor încălcări minore repetate, Asociația poate proceda direct conform paragrafului anterior.

4. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PRODUCĂTORI

4.1. Cerințe pentru Producători

Producătorii trebuie să aibă calitatea de participanți ai Asociației, în baza unui contract de participare valabil încheiat în vederea preluării responsabilității producătorilor de EEE-uri privind colectarea și reciclarea DEEE-urilor rezultate, în conformitate cu legislația aplicabilă. Pentru claritate, au calitatea de Producători în sensul prezentului document și se pot înscrie în această calitate pe Platformă și distribuitorii producătorilor participanți ai Asociației, cu condiția ca aceștia din urmă să fi încheiat în mod valabil cu Asociația un contract de participare în vederea preluării responsabilității producătorilor de EEE-uri privind colectarea și reciclarea DEEE-urilor rezultate.

Producătorul ar trebui să aibă în depozit Produsele pe care nu le va vinde și care vor face obiectul sponsorizării acordate Beneficiarilor, în condițiile legii.

4.2. Cerințe privind Produsele

Produsele acordate cu titlu gratuit prin intermediul Platformei Circular Place pot avea doar caracter de echipamente electrice și electronice, așa cum sunt definite de legislația aplicabilă, și vor fi destinate doar pentru sprijinirea proiectelor cu scopuri sociale (de exemplu, sărăcia energetică, proiecte educaționale etc.).

Produsele trebuie să fie în perfectă stare de funcționare și pot prezenta unele defecte care nu afectează buna funcționare și siguranța instalației sau a persoanelor care le utilizează.

Dispozițiile cu privire la garanțiile privind Produsele vor fi stabilite ulterior, dacă va fi cazul, conform voinței Producătorului, prin contractul de sponsorizare, în urma selectării de către Producător a proiectului pe care intenționează a-l sponsoriza, garanția reprezentând în toate cazurile un beneficiu, nu o obligație în sarcina Producătorului care, la libera sa alegere, poate stabili durata pentru care are dreptul să acorde garanția privind Produsele, cu respectarea legislației aplicabile.

  4.3. Utilizarea serviciilor de către Producători

  Atunci când listează Produsele prin Circular Place, Producătorii trebuie:

  1. să furnizeze informații adevărate, complete și exacte despre Produse (adică descrierea Produselor și starea acestora, cantitățile etc.);
  2. să dezvăluie orice deficiențe, restricții și cerințe care pot fi relevante (adică reguli generale de utilizare a Produselor);
  3. să furnizeze orice alte informații relevante;
  4. să răspundă la orice întrebări relevante despre Produse care pot fi adresate de potențialii Beneficiari;
  5. să actualizeze informațiile despre Produsele publicate;
  6. să accepte sau să respingă solicitările formulate de potențialii Beneficiari, solicitând, dacă este cazul, informații suplimentare de la aceștia pentru finalizarea Tranzacției.

  Producătorul este responsabil să se asigure că Produsele sale sunt reprezentate corect în imaginile publicate și va înceta utilizarea, respectiv va elimina imaginile/ informațiile care nu mai reprezintă cu exactitate Produsele sau în cazul în care Produsele promovate nu mai sunt disponibile. Asociația își rezervă dreptul de a solicita ca anunțurile privind Produsele listate de Producător să aibă un număr minim de imagini de un anumit format, dimensiune și rezoluție.

  Atunci când Producătorul selectează Beneficiarul căruia îi va oferi cu titlu gratuit Produsele, Producătorul este deplin responsabil pentru citirea anunțului complet al proiectului Beneficiarului înainte de a se angaja în Tranzacție.

   

  În ceea ce privește utilizările nepermise, Producătorul trebuie să se abțină de la:

  1. oferirea cu titlu gratuit, în calitate de Producător, a unor Produse pe care nu le deține sau pe care nu are permisiunea sau autorizația de a le acorda cu titlu gratuit Beneficiarului prin intermediul Platformei;
  2. solicitarea oricăror fel de contraprestație financiară sau de orice alt fel pentru Produsele oferite cu titlu gratuit;
  3. dacă Platforma nu permite în mod explicit altfel, selectarea unui proiect pentru acordarea cu titlu gratuit a unor Produse, dacă Producătorul nu acționează cu intenția de a efectua Tranzacția în favoarea acelui proiect.

   5. Condiții specifice pentru Beneficiari

   5.1. Cerințe pentru Beneficiari

   În vederea încheierii Tranzacției, Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

   1. să fie o persoană juridică fără scop lucrativ, care activează în domenii precum cel umanitar, filantropic, religios, al protecției și drepturilor omului, asistență și servicii sociale, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată și care intenționează să utilizeze Produsele în proiecte cu scopuri sociale (de exemplu sărăcia energetică) sau educaționale (adică săli de clasă, laboratoare;
   2. să aibă sediul în România;
   3. să fie înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul;
   4. să fie înscris în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

   Producătorul poate refuza să acorde sponsorizări potențialilor Beneficiari care pot periclita reputația/ imaginea Producătorului și/sau în scopul sprijinirii unor proiecte/ activități care intră în conflict cu valorile și obiectivele Producătorului.

   În acest sens, cu titlu exemplificativ, Beneficiarul sau reprezentanții legali ai acestuia nu trebuie să se regăsească în oricare din următoarele situații:

   1. să aibă condamnări penale pentru săvârșirea unor fapte de corupție sau asimilate;
   2. să fie subiect al unui conflict de interese;
   3. să fi încălcat anterior obligațiile contractuale în cazul unor contracte de sponsorizare;
   4. să fi desfășurat activități prin care să exprime atitudini/opinii antisemite, rasiste, discriminatorii, defăimătoare, violente, de agresiune, de război etc;
   5. să manifeste atitudini publice contrare bunelor moravuri;
   6. să fi furnizat informații false sau incomplete în scopul de a obține sponsorizarea.

   5.2. Cerințele proiectului

   Platforma permite, de asemenea, Beneficiarului să trimită și/sau să facă publice proiecte de potențial interes pentru Producători. Proiectele Beneficiarului trebuie să includă o descriere succintă și explicită a proiectului, inclusiv obiectivele acestuia, grupurile țintă, numărul de beneficiari, locul de implementare și perioada preconizată de execuție. Beneficiarul poate încărca link-uri către site-ul propriu în care este detaliat proiectul. Fiecare Beneficiar poate publica pe Platformă oricâte proiecte dorește.

   Cerințele de mai sus vor fi incluse în formularul relevant care urmează să fie completat de către Beneficiar pentru a depune proiectul. Modelul formularului de prezentare a proiectului este inclus în Manualul pentru Utilizatori disponibil la secțiunea GHID din cadrul Platformei.

   Producătorul are dreptul de a refuza sponsorizarea oricărui proiect prezentat/publicat de un potențial Beneficiar, fără a fi obligat la motivarea deciziei de respingere, având liber arbitru în selectarea proiectului pe care îl consideră potrivit pentru acordarea de sponsorizări.

   Producătorul va analiza solicitările primite de la/ publicate în cadrul Platformei de către Beneficiar și va alege, la libera discreție, proiectul pentru care va acorda sponsorizarea, garantând tratament egal și nediscriminatoriu pe parcursul procesului decizional și asigurând totodată imparțialitatea acestuia.

   Producătorul poate, de asemenea, cere detalii și dovezi privind folosirea produselor în cadrul Proiectului Beneficiarului.

   5.3. Utilizarea serviciilor de către Beneficiari

   Prin utilizarea Circular Place, Beneficiarul se obligă:

   1. să furnizeze informații adevărate, complete și exacte despre proiect prin intermediul formularului;
   2. să dezvăluie orice aspect care poate fi relevant pentru obiectivele Producătorului, termenele limită sau modul în care vor fi utilizate Produsele solicitate;
   3. să furnizeze orice alte informații relevante solicitate de Asociație sau Producător;
   4. să actualizeze constant informațiile privind proiectul pentru care solicită sponsorizare, inclusiv să își retragă cererea de Produse dacă din orice motiv acestea nu mai sunt necesare în scopul proiectului.

   Beneficiarul care dorește să efectueze o Tranzacție poate accesa lista de Produse anunțate în Circular Place, solicitând pe cele care sunt potrivite pentru proiectul său. Odată ce Produsele au fost solicitate, Beneficiarul trebuie să furnizeze orice informații suplimentare care ar putea fi solicitate de către Producător și să accepte condițiile specifice ale Produselor.

   Cererile Beneficiarului vor fi notificate Producătorului pentru acceptare și/sau respingere. Beneficiarul va putea cunoaște stadiul cererilor sale prin profilul său, precum și acceptarea sau neacceptarea finală a Tranzacției de către Producător. Mai multe informații în acest sens pot fi consultate în Manualul pentru Utilizatori disponibil la secțiunea GHID din cadrul Platformei.

   Beneficiarul este responsabil pentru citirea integrală a anunțului Produsului înainte de a accepta Tranzacția și se obligă să accepte termenii și condițiile specifice ale Tranzacției, răspunzând de execuția proiectului în condițiile anunțate.

   În situația încheierii Tranzacției, Beneficiarul se obligă să stabilească cu Producătorul, prin contractul de sponsorizare, modul și locul de livrare privind Produsele, precum și costurile logistice și de transport.

   Beneficiarul se obligă să utilizeze Produsele primite din partea Producătorului, în exclusivitate pentru proiectul derulat care a fost ales de către Producător pentru a fi sponsorizat și în conformitate cu toate dispozițiile legale în vigoare.

   Este strict interzis Beneficiarului să dispună cu titlu oneros de Produsele care fac obiectul Tranzacției încheiate cu Producătorul.

   În ceea ce privește utilizările nepermise, Beneficiarul trebuie să se abțină de la:

   1. anunțarea, în calitate de Beneficiar, a oricărui proiect în afara scopurilor indicate în formularul relevant;
   2. solicitarea de produse în plus față de Produsele anunțate;
   3. cu excepția cazului în care Platforma permite în mod explicit altfel, să accepte o Tranzacție dacă Beneficiarul pe care îl reprezintă nu va fi destinatarul unei astfel de Tranzacții;
   4. contactarea unui alt Utilizator în orice alt scop decât pentru a desfășura procedura prevăzută de prezentul document în scopul încheierii unei Tranzacții sau în legătură cu subiectul Circular Place, inclusiv, dar fără limitare, pentru recrutarea de personal, pentru prestări servicii, dezvoltări aplicații sau site-uri web, fără acordul prealabil scris al Asociației;
   5. acordarea cu titlu oneros sau cu titlu gratuit către terți, în afara scopului proiectului, a Produselor ce fac obiectul unei Tranzacții.

   5.4. Raport de evaluare

   Beneficiarul se obligă să furnizeze Producătorului, la cerere, un scurt raport cu privire la rezultatul utilizării Produselor ce fac obiectul sponsorizării, inclusiv o scurtă descriere a rezultatelor și impactului proiectului, împreună cu fotografii sau videoclipuri ale proiectului.

   Informațiile conținute în raport reflectă reprezentările Beneficiarului și nu opinia Asociației cu privire la implementarea proiectului. Pentru claritate, Asociația nu verifică acuratețea informațiilor conținute în raport.

   Informațiile incluse în raport trebuie să fie veridice și să nu conțină limbaj jignitor sau calomnios. Beneficiarul garantează că, de la data depunerii acestui raport, (i) conținutul și materialul sunt exacte; și (ii) utilizarea unui astfel de conținut sau material nu va încălca nicio politică sau reguli aplicabile Circular Place și nici nu va aduce prejudicii vreunei persoane sau entități și nu presupune dezvăluirea unor informații de natură confidențială. Utilizatorii sunt de acord să exonereze Asociația de orice pretenții formulate de terți împotriva acesteia care decurg din sau în legătură cu conținutul și materialele din astfel de rapoarte.

   6. PUBLICITATE

   Producătorul sau Beneficiarul poate aduce la cunoştinţa publicului acţiunea sponsorizată prin prezentarea fie a imaginii sau a mărcii, fie a numelui Producătorului.

   Producătorul sau Beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.

   În cadrul activităţilor de sponsorizare se interzice ca Producătorul sau Beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.

   Producătorul și Beneficiarul vor stabili și detalia, în baza contractului de sponsorizare pe care aceștia îl vor încheia pentru consfințirea Tranzacției, modalitățile concrete de publicitate pe care Beneficiarul le va efectua ca urmare a sponsorizării proiectului prezentat de către acesta și care a fost selectat în urma procesului de evaluare efectuat de către Producător.

   7. Exonerare de răspundere

   Deși Asociația facilitează încheierea contractelor de sponsorizare prin intermediul Circular Place, Asociația nu este nici Producătorul, nici Beneficiarul Produselor oferite de către Producător pentru proiectul selectat. Asociația doar facilitează un spațiu virtual în care Producătorul și Beneficiarul își pot negocia și efectua Tranzacția. În consecință, Tranzacția se referă exclusiv la Producător și la Beneficiar și Asociația nu își asumă nicio răspundere în legătură cu aceasta și nici nu acționează ca reprezentant al Producătorului sau al Beneficiarului.

   Producătorul este responsabil pentru sponsorizarea Beneficiarului selectat cu Produsele agreate, precum și pentru acordarea de asistență cu privire la orice problemă legată de respectiva Tranzacție. La rândul său, Beneficiarul este responsabil pentru informațiile furnizate Producătorului despre proiectul căruia îi sunt alocate Produsele.

   Asociația nu îşi asumă răspunderea în legătură cu Produsele plasate pe Circular Place.

   Asociația nu susține niciun Utilizator, Produs sau proiect.

   Beneficiarul și Producătorul sunt, așadar, responsabili pentru veridicitatea și acuratețea informațiilor furnizate despre ei înșiși, respectiv despre proiectul sau Produsele lor.

   Asociația nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește:

   1. calitatea Produselor;
   2. întârzierile la livrare a Produselor;
   3. deteriorările, distrugerile, pierderile survenite pe timpul transportului până la destinatar;
   4. informațiile eronate furnizate de Utilizator;
   5. orice inconveniente determinate de întreruperea accesului în Circular Place din cauza furnizorului de servicii internet;
   6. conținutul sau natura altor site-uri prin link-urile cărora un Utilizator ajunge să acceseze Circular Place.

   Asociația exclude (sub rezerva și în limitele permise de lege), în special, orice garanție sau răspundere acordată Utilizatorilor care derivă din faptul că, contractele de sponsorizare negociate sau încheiate pot să nu fie valabile în conformitate cu legislația aplicabilă sau pot determina dezavantaje juridice sau economice pentru una sau ambele părți ale contractului de sponsorizare. 

   Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru conținutul anunțurilor privind Produsele sau proiectele, sub rezerva altor dispoziții legale contrare. Asociația nu verifică Produsele sau proiectele în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet.

   Utilizatorii garantează și exonerează Asociația de orice răspundere și/sau pretenții ale unor terți împotriva Asociației ca urmare a încălcării drepturilor acestor terți prin anunțurile Utilizatorilor sau prin orice altă utilizare a serviciilor Asociației de către Utilizatori. Prin aceasta, Utilizatorii își asumă și obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apărarea drepturilor Asociației, inclusiv orice taxe judiciare și legale, onorarii cu avocații etc.

   Asociația nu face declarații sau garanții cu privire la fiabilitatea, calitatea, veridicitatea sau siguranța Produselor și a proiectelor promovate. Beneficiarul este conștient și acceptă că toate riscurile care decurg din utilizarea Produselor vor fi exclusiv ale acestuia.

   Asociația nu va fi responsabilă, direct sau indirect, pentru orice prejudicii directe sau indirecte, inclusiv pierderea de profituri, pierderea datelor, vătămări personale sau daune materiale în legătură cu sau care apar în orice mod ca urmare a utilizării Produselor.

   Cu titlu de exemplu, Asociația nu va fi răspunzătoare pentru orice daune sau pierderi care decurg din sau în legătură cu: (i) utilizarea Produselor sau incapacitatea de a accesa sau utiliza serviciile; (ii) proiectele prezentate de Beneficiar; (iii) interacțiuni între Utilizatori; (iv) orice Tranzacție sau relație între Utilizatori.

   Asociația își rezervă dreptul de a întrerupe accesul la Circular Place, precum și furnizarea oricăruia tip de conținut furnizat prin intermediul Platformei, în orice moment și fără notificare prealabilă, pentru motive tehnice, de securitate, control, întreținere, întreruperi de curent sau orice alte cauze justificate. Asociația nu garantează fiabilitatea, disponibilitatea sau continuitatea Circular Place sau a conținutului acestuia, astfel încât utilizarea Platformei de către Utilizator se efectuează pe propriul risc, fără ca Asociația să poată fi ținută răspunzătoare în orice moment pentru discontinuitatea serviciilor din cadrul Platformei.

   Asociația nu va fi răspunzătoare în cazul întreruperii serviciilor, întârzierilor, erorilor, disfuncționalităților și, în general, oricăror alte inconveniente care își au originea în cauze independente de voința Asociației și/sau ca urmare a unei acțiuni intenționate sau neglijente a Utilizatorului și/sau care își au originea într-un caz de forța majoră.   

   Asociația nu este responsabilă pentru conținutul materialelor pe care Utilizatorii le transmit către Asociație sau către alți Utilizatori prin intermediul Circular Place, prin intermediul serviciului de e-mail sau prin orice alte mijloace, fiind deci imputabil Utilizatorilor orice responsabilitate ce decurge din continutul transmis de acestia.

   Asociația nu este responsabilă pentru utilizarea de către Utilizator a conținutului Circular Place, inclusiv dar fără limitare la parolele acestuia și a oricărui alt material din cadrul Circular Place, care poate implica o încălcare a legislației aplicabile, la nivel național sau internațional, cu privire la drepturi de proprietate intelectuală sau industrială sau orice alt drept al terților. De asemenea, Asociația nu este responsabilă pentru eventualele erori de securitate care pot apărea ca urmare a utilizării versiunilor neactualizate de browser sau pentru consecințele care pot apărea din funcționarea defectuoasă a browserului, fie din cauza configurării necorespunzătoare, a prezenței virușilor informatici sau din orice altă cauză care nu poate fi controlată de Asociație.

   Asociația exclude orice responsabilitate pentru daune de orice fel care se pot datora prezenței virușilor sau prezenței altor elemente dăunătoare care pot cauza modificări în sistemele informatice, precum și în documentele sau sistemele stocate în acestea.

   Asociația exclude orice fel de garanție și, prin urmare, este exonerată de orice răspundere care decurge din punctele menționate mai sus, precum și din alte aspecte care ar putea să nu fie acoperite de prezenții T&C.

   8. DISPUTE ÎNTRE UTILIZATORI

   Orice reclamație sau dispută care poate apărea între Utilizatorii Platformei trebuie soluționată între aceștia, Asociația fiind exonerată integral de orice răspundere în acest sens. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Asociația va depune toate eforturile pentru a oferi utilizatorilor o soluție promptă și satisfăcătoare prin intermediul Departamentului de Servicii Clienți.

   9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

   Utilizatorul recunoaște și acceptă că toate conținuturile afișate în Circular Place și, în special, desene, texte, imagini, logo-uri, pictograme, butoane, software, denumiri comerciale, mărci sau orice alt semn susceptibil de utilizare industrială și/sau comercială sunt, sub rezerva drepturilor de proprietate intelectuală și industrială asupra conținutului, proprietatea Asociației.

   În nicio circumstanță acordarea accesului la Circular Place nu implică în vreun fel renunțarea, transmiterea, licența sau transferul total sau parțial al acestor drepturi, cu excepția cazului în care se stipulează în mod expres altfel. Prezenții Termeni și Condiții nu acordă Utilizatorului dreptul de utilizare, modificare, exploatare, reproducere, distribuție sau comunicare publică a Circular Place și/sau a conținutului acestuia, altul decât cel prevăzut în mod expres aici. Orice altă utilizare sau exploatare a oricărui drept va fi supusă autorizației prealabile și exprese acordate special în acest scop de către Asociație sau de către terțul proprietar al drepturilor afectate.

   De asemenea, este interzisă îndepărtarea, sustragerea și/sau manipularea „copyright”, precum și a dispozitivelor tehnice de protecție sau a oricărui mecanism de informare din cadrul Circular Place. Utilizatorul se obligă să respecte drepturile menționate anterior și să evite orice acțiune care le-ar putea prejudicia, iar Asociația își rezervă dreptul de a exercita orice mijloace legale disponibile în apărarea drepturilor sale legitime de proprietate intelectuală și industrială.

   Pe de altă parte, Utilizatorii vor putea identifica organizația căreia îi aparțin incluzând sigla în contul lor. Asociația nu va folosi aceste mărci comerciale, denumiri comerciale sau logo-uri ale Utilizatorilor și toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra acestora vor aparține Utilizatorilor, în conformitate cu legislația aplicabilă.

   10. TAXE PENTRU SERVICII

   Asociația nu percepe niciun comision Utilizatorilor care utilizează Circular Place. Accesul la Circular Place este gratuit și este condiționat de înregistrarea ca Utilizator, fiind posibil fără a fi necesară efectuarea unei Tranzacții. Singurul cost care urmează a fi suportat de Beneficiar este cel corespunzător transportului și/sau logisticii Produselor care fac obiectul Tranzacției, în cazul în care Producătorul a precizat expres că nu suportă astfel de costuri.

   Alte servicii care vor fi implementate în timp, în cadrul Platformei, sunt supuse acelorași Termeni și Condiții, în afară de cazul în care acestea au condiții de folosire distinct formulate.

   Prin crearea unui cont în Circular Place, Utilizatorul acceptă ca Asociația să îi trimită informații de interes despre funcționarea și activitatea Circular Place. Utilizatorul poate solicita să nu primească nicio comunicare de la Asociație oricând, prin anularea abonamentului său. Pentru mai multe informații despre comunicările pe care Asociația le poate trimite, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

   11. NULITATEA SI INEFICACITATEA CLAUZELOR

   În cazul în care orice dispoziție a acestor T&C este considerată nescrisă sau ineficace, declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanță, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, celelalte dispoziții prevăzute prin prezentele T&C rămân în vigoare. Dispoziția considerată nescrisă, ineficace, nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din T&C, iar dispoziția eliminată va fi înlocuită cu o dispoziție validă și aplicabilă, care să aibă, pe cât posibil, efectele economice ale dispoziției considerate nescrise, ineficace, declarate nule sau inaplicabile.

   12. ACTUALIZĂRI ȘI MODIFICĂRI LA TERMENI ȘI CONDIȚII

   Asociația își rezervă dreptul de a face actualizări ale T&C în orice moment, la discreția sa. În orice caz, Asociația va informa Utilizatorii cu privire la orice actualizări sau modificări efectuate. În cazul în care Utilizatorii nu acceptă T&C, în totalitate sau parțial, sau oricare dintre modificările acestora, Utilizatorii trebuie să se abțină de la utilizarea sau accesarea Circular Place.

   13. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

   Drepturile și obligațiile Utilizatorilor din cuprinsul prezentului document, precum și toate efectele juridice pe care le produce acest set de Termeni și Condiții vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legislația aplicabilă din România. Orice neînțelegere, dispută sau litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenții Termeni și Condiții va fi soluționată pe cale amiabilă, iar în cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord, toate neînțelegerile privind validitatea sau rezultând din interpretarea și executarea acestor Termeni și Condiții vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente din Municipiul București, România.

   14.  INFORMAȚII DE CONTACT

   Pentru orice sugestii sau întrebări sau în cazul în care Utilizatorii au vreo sugestie sau reclamație cu privire la Circular Place, aceștia pot contacta Asociația, cu scopul de a rezolva problema, la următoarea adresă de e-mail: circular@recolamp.ro

   Ultima actualizare: Mai 2024